Nyheter

Disse vant Nytorget-konkurransen

– Det kommer til å bli mye arbeid og mange endringer framover, og vi håper vi til slutt får alle med og vinner byens hjerter, sier arkitekt Franco Ghilardi om vinnerforslaget.

– Dette har vært et vanskelig og utfordrende prosjekt å jobbe med. Det har vært mange ønsker, mange krav og ulike aktører. Men vi har jobbet hardt for å få det til, og nå har vi et veldig godt utgangspunkt for videre utvikling, selv om vi ikke er helt i mål enda, sier Franco Ghilardi.

Han er arkitekt i Ghilardi+Hellsten Arkitekter, som var en del av teamet som vant arkitektkonkurransen om Nytorget.

###

Til sammen 25 team fra både inn- og utland har vært med i prekvalifiseringen av konkurransen. En utvelgelseskomité bestående av representanter fra Stavanger Utvikling KF, Stavanger kommunen, Entra og en oppnevnt uavhengig arkitekt har siden valgt ut de tre finaleteamene, hvor forslaget «Tre hus og et langbord» av Ghilardi +Hellsten Arkitekter, Krres+Brands Landscape Architecture og Dipl. -Ing Florian Kosche til slutt gikk av med seieren.

LES OGSÅ: Slik kan Nytorget bli

Fire kubikk skum

– Vi har tatt utgangspunkt i torget som det er i dag – for det er allerede et bra torg, men det trenger en opprustning i form av noe grønt og flere aktiviteter. Vi vet at folk er utålmodige og har ventet lenge på dette, så noe av tanken er jo at en kan starte med oppgraderingene av torget allerede nå, sier Ghilardi til RA.

– Når det er sagt så er dette et utgangspunkt. Det kommer til å bli mye arbeid og mange endringer framover og vi håper vi til slutt får alle med og vinner byens hjerter, legger han til.

Deltakerne har jobbet med forslagene siden i sommer og fram til november.

– Hvordan tar man fatt på et prosjekt som dette? 

– Du kjøper fire kubikk hvitt skum, så skjærer du til du får det til på modellbordet, sier Ghilardi og ler.

– Det har vært mye arbeid, og vi har brukt mye tid på å diskutere, teste, gjøre feil og teste igjen, legger han til.

LES OGSÅ: Ny tid for Nytorget

Knyttes godt sammen

Vinnerforslaget «Tre hus og et langbord» kåres som vinner blant annet for sin klare tanke om et veldefinert og avgrenset byrom, ifølge juryen.

###

I tillegg mener de at forslaget knytter Nytorget godt sammen med Stavanger øst, bykjernen og sentrumshalvøya på en overbevisende måte som vil virke positivt for livet på Nytorget.

LES OGSÅ: Slik kan Nytorget bli seende ut

Konkurransen: 

* I reguleringsplan 1726 for Nytorget og i forslag til ny kommunedelplan for sentrum er det krav om arkitektkonkurranse for Nytorget. Bystyret i Stavanger vedtok 16.12.2013 at ny plan for Nytorget skal vise hvordan Nytorget kan styrkes som et attraktivt sted for ulike kulturnæringer og som et moderne og innovativt byrom. Stavanger utvikling inviterte på vegne av Stavanger kommune og Entra til begrenset plan- og designkonkurranse.

* Forslagene skal vise mulighetene torget har som attraktivt byrom, og i tillegg vise muligheter for utbyggingsarealene sør for torget.

* 25 søknader til prekvalifiseringen ble mottatt og følgende tre team ble valgt ut av en utvelgelseskommite:

* Space Group Company, Lendager Group, NATOWA, GullikGulliksen landskapsarkitekter, State of Place

* Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres+Brands LandscapeArchitecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche

* Rambøll, SAAHA

* Hensikten med konkurransen er blant annet å bidra til å gjøre sentrum attraktivt for opphold og aktiviteter og tilrettelegge for en helhetlig utvikling og som bidrar til å vitalisere sentrum østover.

* Konkurranseforslagene vil bli evaluert etter en helhetsvurdering basert på utforming av byrommet, muligheter for bruk og aktiviteter, trafikkløsninger, innovativ ny bebyggelse som styrker Nytorget og gjennomførbarhet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: