Nyheter

Styrker innsatsen mot nettovergrep

Med en dedikert gruppe og egenutviklet programvare skal Sør-Vest politidistrikt styrke kampen mot seksuelle overgrep mot barn på nett.

Politimester Hans Vik i forgrunnen. Politiadvokat og påtaleansvarlig Thale Thomseth i bakgrunnen, sammen med politioverbetjent og politifaglig etterforskningsleder Oddgeir Høyekvam.