Nyheter

Politiet avverget planlagt slagsmål på Tastaveden skole

Mellom 15 og 20 ungdommer i 14- til 16-årsalderen var involvert.

1 av 2

Fredag i 17-tiden var politiet til stede på Tastaveden skole i Stavanger med flere patruljer. Der mener de å ha avverget en avtalt slåsskamp mellom 15-20 ungdommer i 14- til 16-årsalderen. Slagsmålet skal ungdommene ha avtalt i sosiale medier.

–  Vi fikk inn flere anonyme tips om at det skulle være en avtalt slåsskamp her og at det skulle komme elever fra skolene Tastaveden, Tastarustå og Kannik i Stavanger. Vi valgte derfor å komme hit som et forebyggende tiltak og mener at et slagsmål ble avverget, forteller førstebetjent Kjell Rise til RA.

Litt over klokken 17 står han sammen med politibetjent Sivert Slåen i dunkelt lys under et halvtak på Tastaveden skole. Rundt dem står åtte gutter i ungdomsskolealder. De stiller ungdommene spørsmål om hvorfor de er her, men Rise kjøper ikke forklaringen deres.

– Det er litt påfallende at så mange ungdommer i samme aldersgruppe og fra ulike skoler samles på samme plass, sier han til RA.

Alle de involverte blir tatt bilde av. Politiet noterer seg numrene deres. Ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt vil politiets U18-avdeling bli involvert i hendelsen.

– De vil ta ballen videre med foreldrene sier, operasjonsleder Jøran Solheim til RA.

Her utenfor Tastaveden skole avverget politiet et planlagt slagsmål fredag ettermiddag. FOTO: CAROLINE TEINUM GILJE

Ti meldinger på ti dager

Politiet kunne i oktober melde at de i løpet av ti dager hadde fått meldinger om ti ulike slåsskamper på ulike steder i Stavanger-området.

–  Slåsskampene planlegges før de gjennomføres på avtalt tid og sted, slik at det i tillegg til dem som slåss også er mange tilskuere. På det meste har det vært opp mot 50, sa Kathrine Sæland Rotseth, leder av forebyggende avsnitt i Stavanger, i en pressemelding.

–  Å avverge avtalte slåsskamper er dessverre ikke uvanlige oppdrag for oss, kan førstebetjent Kjell Rise bekrefte til RA.

Han opplyser at Tasta er et område som politiet prioriterer og hvor det har vært en del liknende hendelser før.

Store konsekvenser

Ifølge ham avdekker politiet planlagte slåsskamper enten ved å følge med på sosiale medier selv, eller de får inn tips. Meldingene har høy prioritet hos politiet.

–  Det har selvfølgelig med de involvertes alder å gjøre, og ikke minst at konsekvensene kan være kjempestore, sier Rise.

Han forteller at nettopp konsekvenser av en slåsskamp er noe han forsøker å formidle til ungdommene.

–  Jeg liker å prate med dem og få dem til å tenke videre. I kveld sa jeg til dem: «Hvis du er her for en slåsskamp, ville du klart å stoppe hvis det var ti stykker som stod rundt deg og heiet på deg?».

Han oppfordrer foreldre til å følge opp hendelsen og følge med på hva ungdommen deres gjør.

–  Gjør det til vane å spørre hvor de skal, sier Rise.