Nyheter

Posten vil kutte 60-70 årsverk på Forus

Det har vært kjent at Posten ønsker å flytte ruteklargjøring i region Sørvest, Øst og Midt til Østlandsterminalen.

Av: Lars Hjalmarsson og Kai Hovden

Anstrengt økonomi fører til at Posten nå fremskynder planen om å sentralisere ruteklargjøringen (RK). Dermed kan mer enn 300 årsverk forsvinne fra terminalene i Stavanger, Bergen, Molde, Trondheim og Stokke.

– Dette har vært signalisert, men som noe som skal skje frem i tid. At det kom så fort er dramatisk. For de ansatte oppleves det som lyn fra klar himmel, sier Jarle Eide, kretsleder i krets Sør- og Vestlandet Postkom, fagforbundet for postansatte.

Det er 170-180 årsverk som ligger under Eides krets, som kan bli berørt av sentraliseringen. 60-70 av disse er på Forus, resten er i Bergen. Eide reagerer på tidspunktet for når de ansatte fikk vite om dette.

– Det sier seg selv at de ansatte ikke har det bra når de får sånn info rett før jul. En burde avventet til over nyttår når en gir sånn informasjon, sier Eide.

Eide forteller at det er de eldste arbeidstakerne som er mest bekymret.

– Utfordringen er at mange eldre arbeidstakere som har jobbet mange år i posten  står i fare for å miste AFP i tillegg til arbeidet.

Vanskelig økonomi

Økonomien i Posten og divisjon Post legges til grunn for avgjørelsen, og det går tydelig frem at det er en krevende situasjon.

«Vi er nødt til raskt å vurdere og iverksette en rekke ekstraordinære tiltak som får effekt i 2019», står det å lese i protokollen.

– Dette haster. Brevvolumet faller raskere og brattere enn noensinne, og vi må derfor vurdere tiltak som kan gi effekt allerede i 2019, sier pressesjef John Eckhoff i Posten.

Blant tiltakene er sentralisering av ruteklargjøring, og det ønsker altså Posten å gjøre raskere enn hva man har signalisert tidligere. Dette beskrives også som det største og mest krevende tiltaket.

Stordriftsfordeler

Ved å sentralisere ruteklargjøringen ser man for seg å kunne utnytte stordriftsfordelene som ligger i investeringene som er gjort ved Østlandsterminalen.

Andre effekter er at man potensielt kan flytte nattsortering til dagtid, redusere transportkostnader ved å benytte eksisterende linjetrafikk på en mer optimal måte og muligens oppnå en effekt på eiendomssiden ved redusert arealbruk og/eller redusert reinvestering i nye bygg.

– Det som også er bekymringsullt i denne og andre prosesser er at arbeid sentraliseres. Det noe fagforeningen jobber aktivt imot, sier Eide, og legger til:

– Vi skal ikke lure oss selv. Det kan bli vanskelig å få snudd denne skuta. Den viktigste jobben vi har nå er å ta vare på og følge opp medlemmene våre så godt som mulig.

Tøft for medlemmene

Postkom uttrykker klart i protokollen at dette vil være et tøft budskap å servere forbundets berørte medlemmer.

Et stort antall vil bli berørt, og det pekes blant annet på tidspunktet for denne omstillingen. Som kjent venter Posten på grønt lys fra Stortinget for å kunne redusere antall omdelingsdager, noe som vil føre til at mange postbud mister jobben.

– Vi har hatt en prosess gående med de ansattes organisasjoner de seneste ukene, og ønsker åpenhet rundt dette. Vi forstår at dette er tiltak som vekker reaksjoner, og kanskje spesielt at man nå vurderer å fremskynde prosessen, sier Eckhoff, som understreker at Posten ønsker et best mulig samarbeid med de ansattes organisasjoner om dette.

Arbeidet med å vurdere tiltakene skal iverksettes umiddelbart, og flyttingen av ruteklargjøring skal prioriteres, ifølge protokollen.

– Postkom har utfordret ledelsen på å overføre ruteklargjøringen til dagtid på de respektive terminaler. Dette lar seg dessverre ikke gjøre, selv om det kan komme en beslutning på redusert omdelingsfrekvens. Det er en tung beslutning å være med på, etter som det berører så mange eldre arbeidstakere som også tidligere har søkt seg over til RK som en følge av sentralisering av sortering, sier Lars Nilsen, divisjonstillitsvalgt Post.

Varslet, og fremskyndet

– Dette er en omstilling som er varslet tidligere, men som var tenkt gjennomført først i løpet av noen år. Dermed kom dette veldig overraskende og brått på de tillitsvalgte i Postkom, understreker Nilsen.

– Vi er alle kjent med at det kan komme en stor omstilling i forbindelse med redusert omdelingsfrekvens. At vi i tillegg for denne saken i fanget, som vil berøre mer enn 300 personer før antall omdelingsdager er avklart, kom som lyn fra klar himmel, medgir Nilsen.

Han mener saken er spesielt vanskelig med tanke på alderssammensetningen blant de som berøres ved terminalene.

– Dermed ble det umiddelbart viktig for Postkom å få et helhetlig bilde av Posten, for å få alle mulige fremtidig tiltak og omstillinger på bordet. Vi vil ikke omstille medlemmer inn i nye kjente omstillinger, understreker Nilsen.

Nilsen presiserer at dette er tiltak som vurderes i Posten.