Nyheter

Togkontrakt til besvær

Jernbanedirektoratets håndtering av det første, store anbudet lover ikke godt med tanke på framtidige konkurranser for jernbanetrafikken, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er alltid en god idé for en bedriftsleder, statsråd eller i dette tilfellet jernbanedirektøren, å gjøre leksene skikkelig før store endringer foretas. De stadige avsløringene lenge etter at det britiske togselskapet Go-Ahead vant kontrakten for Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen kan tyde på at forarbeidet har vært så som så. Jo mer Aftenposten har boret i spørsmålene rundt kontraktstildelingen, jo merkeligere framstår det at Go-Ahead ble vinner av det første tog-anbudet siden Gjøvikbanen. Det britiske selskapet konkurrerte med NSB og svenske SJ om strekningen Stavanger-Oslo inkludert avstikkeren til Arendal.

I et intervju med Aftenposten peker Robert Myhre, advokat og ekspert på offentlige anbud og kontrakter, på at Jernbanedirektoratet ikke fulgte sine egne regler da Go-Ahead fikk tilslag på kontrakten. Myhre frykter at framtidige konkurranser om jernbanekontrakter kan bli svekket hvis deltakerne mister tilliten til at regelverket blir fulgt. Samtidig avslører samme avis at Jernbanedirektoratet like godt holdt seg med to ulike regnestykker da de oppsummerte hvem av Go-Ahead, NSB og SJ som fortjente å vinne storkontrakten.

Tidligere er det blitt kjent at Go-Ahead bare var best på ett av 15 kvalitetskriterier. Når det nå kommer fram at britene også var svakest på alle kriteriene Jernbanedirektoratet skulle vektlegge betydelig, begynner prosessen å se alarmerende svak ut. Ifølge advokat og anbudsekspert Robert Myhre betyr dette at tilbudene er evaluert i strid med spillereglene for konkurransen.

Å sette jernbanetrafikken ut på anbud er av kjente årsaker politisk kontroversielt, og argumentene for å hente inn et britisk selskap som også har slitt på hjemlige skinner, har ennå ikke vært overbevisende. Jernbanedirektoratets håndtering av det første, store anbudet lover ikke godt med tanke på framtidige konkurranser for jernbanetrafikken.

Mer fra: Nyheter