Nyheter

– Et Stavanger som er godt for barn og unge, er godt for alle

KRONIKK: – Vi ønsker å vise hvordan Stavanger vil bli dersom vi får bestemme, skriver Kari Nessa Nordtun (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV), Daria Maria Johnsen (MDG) og Sara Mauland (Rødt).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Kari Nessa Nordtun (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV), Daria Maria Johnsen (MDG) og Sara Mauland (Rødt)

Vi vil ha et Stavanger som sikrer at alle skal med, som setter fellesskapet først, som tar klimaendringene på alvor og tar vare på fremtiden.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt går for andre gang sammen om et felles budsjett for Stavanger. Vi ønsker å vise hvordan Stavanger vil bli dersom vi får bestemme.

En by som er god for barn og unge, er god for alle. Vi vil ha en by som setter mennesker først, med gode grøntarealer og rike muligheter til å utfolde seg. Vi vil bekjempe de økende forskjellene og sikre gode tjenester nær folk. Vi ønsker at Stavanger kommune skal basere sitt arbeid på FNs 17 bærekraftsmål.

En grønn by, med ren luft og kraftige kutt i klimagassutslipp, er vårt mål. En by hvor vi setter innbyggerne foran utbyggerne, og prioriterer gående, syklende og kollektivreisende. Gjennom klima- og miljøfondet vil bygge opp midler vi kan bruke til viktige investeringer, og ikke minst etablere en egen klima- og miljøplanavdeling som arbeider målrettet med å nå de ambisiøse målene vi setter oss.

Et næringsliv som gir vekst og muligheter er selve grunnlaget for kommunens skatteinntekter og for folks gode arbeidsliv. I en tid som krever mer av Stavanger enn av de fleste andre kommuner, vil vi styrke kommunens egen næringsavdeling, og dens satsing på innovasjon og grønne næringer. Vi vil skape et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv som sikrer varig velferd, også etter oljealderen.

Det er fortsatt krevende tider i Stavanger, med arbeidsløshet for mange av våre innbyggere. I tillegg opplever kommunen fraflytting. Tøffere tider krever tøffere politiske prioriteringer. Dette betyr at vi må konsentrere oss om offentlig velferd og gode tjenester, istedenfor å investere i Stavanger Forum. Vi styrker fellesskapet gjennom å satse på barnehager, skoler, eldreomsorg og velferd. Ansatte i Stavanger kommune skal få den tilliten og de økonomiske rammene som trengs for å levere god omsorg, utdanning og oppfølging.

Vi vil øke rammene til barnehagene for å gi dem en større grad av frihet til å kunne drive godt pedagogisk arbeid. Vi er bekymret for økende sykefravær blant ansatte i barnehagene og utfordringer med langvarige sykemeldinger og mangel på vikarer. Alt starter i barnehagen, og derfor må vi sørge for både høy kvalitet og høy faglighet. Vi ønsker å legge til rette for at flere barn kan gå i barnehage. Vi aksepterer ikke at barnehageplasser står tomme, mens foreldre ønsker å komme seg tilbake til jobb.

Vi vil at lærerne skal få mer tid mer tid til hver enkelt elev. Da må klassestørrelsene ned, ikke opp. Vi har høye ambisjoner for Stavanger-skolen, og styrker derfor skolens økonomiske rammer kraftig. Vi vil arbeide for større rom for tverrfaglig innsats som avlaster lærerne, slik at de kan bruke mer tid med elevene.

Stavangers innbyggere må møtes med verdighet og tid til den enkelte. Våre ansatte skal kunne se borgerne i øynene istedenfor å se på klokken. Vi vil sikre faglighet, mindre byråkrati og gode økonomiske rammer. Derfor ønsker vi å satse på økt grunnbemanning ved våre alders- og sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Her vil vi også vil utvide tillitsreformen.

De rødgrønne partiene vil holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp. Det er 390 familier som hver måned får flere tusen kroner i kutt. For en familie med to barn hvor foresatte er mottakere av sosialhjelp, utgjør det omtrent 2000 kroner månedlig i redusert utbetaling. De rødgrønne ønsker ikke at barnetrygden skal være omvendt behovsprøvd og tas fra de som har minst fra før, og derfor vil vi bruke 10,4 millioner kroner på å gi barnetrygden tilbake til de som trenger den mest.

Vi legger frem et budsjett for et sterkere fellesskap og en grønnere by. Vi vil arbeide for et varmere samfunn.

Mer fra: Nyheter