Nyheter

Slik vil de rødgrønne styre Stavanger

Økt bemanning i skole, helsesektor og barnehager er prioritert i det alternativet rødgrønne budsjettet.

Fire opposisjonspartier, Ap, SV, MDG og Rødt, står bak et alternativt Stavanger-budsjett, for andre år på rad. Det ble presentert i Bystyresalen torsdag ettermiddag. Kamp mot sykefraværet er sentralt for partiene.

– Sykefraværet i Stavanger kommune har ikke vært så høyt som nå på 10 år. Ved å øke grunnbemanningen vil vi få ned sykefraværet i kommunen, vi regner med 1 prosent nedgang, sier Kari Nessa Nordtun, Aps ordførerkandidat.

Hun peker på at økt bemanning i Sandvikveien barnehage fikk ned sykefraværet fra rundt 8 til rundt 2,5 prosent.

– Et sykehjem på Rennesøy med god grunnbemanning har et sykefravær på 1 prosent, sier Nessa Nordtun.

Barnefattigdom

Kamp mot økende barnefattigdom er prioritert.

– 3000 unge vokser opp i fattige familier i Stavanger, og det vil vi ikke sitte å se på, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).
Opposisjonen vil gi full barnetrygd også til sosialhjelpsmottakere (10,4 mill. årlig).

– Vi vil også senke foreldrebetalingen i SFO og barnehager, sier han.

Likestillingspott

Partiene setter også av 7 millioner kroner til en lokal likestillingspott i kommunen.

– Kvinner tjener bare 84 prosent av det menn gjør. Med en slik pott håper og tror vi at Stavanger vil bli en mer attraktiv kommune, sier Sara Mauland (Rødt).

Eget miljøfond er prioritert av opposisjonen i Stavanger.

Ap, SV, MDG og R setter av 30 millioner kroner i et klima- og miljøfond.

Skolemat i utsatte bydeler

Partiene vil øke rammene i barnehagene med 20 millioner kroner og til skolene med 40 millioner kroner over 4 år, vil ha skolemat i bydeler med levekårsutfordringer og gi momsreduksjon til barnefamilier som kjøper elsykkel. Partiene sier også nei til demenslandsbyen i Ramsvik, men vil bygge et nytt sykehjem innen 2023.
– Vi ønsker også en tilskuddsordning for dem som blir rammet av bompenger, for at de skal kunne fortsette å bruke fritidstilbud og komme seg til skole og barnehage, sier Faret Sakariassen.

Partiene vil prioritere infrastruktur for boligbygging på Madla/Revheim.

– Stavanger importerer 20-åringer, men eksporterer barnefamilier, sier Kari Nessa Nordtun (Ap).

Mer til kultur

Partiene prioriterer i tillegg flere friplasser og redusert foreldrebetaling i Kulturskolen, og øker støtte til kulturarrangører, idrettslag, kor og korps. Blant annet.

Eiendomsskatten er ikke økt i det alternative budsjettet, med unntak av de tre prosentene i økt takstgrunnlag som Rådmannen har i sitt budsjett. Flertallet har for øvrig varlset at de fjerner også den økningen.

Økt risiko og mer lån

Økt risiko med dårligere netto driftsresultet, fondspenger til drift og økt låneopptak er midler de rødgrønne partiene tyr til for å få budsjettet til å gå ihop.

Partiene salderer budsjettet med å redusere netto driftsresultat med mer enn Rådmannen anbefaler (fra 2 til 1,8/1,7 prosent), vil ta 30 av 100 millioner fra et digitaliseringsfond, svekker kongressfondet og henter penger ved salg i Stavanger Forum. Partiene reduserer konsulentbruk i kommunen med 20 prosent. Dessuten vil låneopptakene øke kraftig, med totalt 191 mill. over fire år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: