Nyheter

Samlet opposisjon krever svar om toganbudet

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) bes om å redegjøre i Stortinget om hvordan britiske Go-Ahead vant anbudet om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

I et brev som er signert representanter for SV, Ap, Sp, Rødt og MDG, bes statsråden om å grunngi hvorfor Go-Ahead vant fram, selv om kvaliteten var dårligere enn tilbudet fra konkurrentene NSB og SJ.

– Kvalitet skulle telle 60 prosent, mens pris skulle telle 40 prosent i valget av operatør. Etter at beslutningen ble tatt har det gjennom mediene kommet fram en rekke opplysninger som sår tvil om dette har vært tilfelle, heter det i brevet, som SVs representant Arne Nævra har sendt på vegne av opposisjonen.

LES OGSÅ: Go-Ahead: – Passasjerer og ansatte har ingenting å frykte

Det vises også til at flere anbudseksperter har reagert på at så store deler av tilbudet til Go-Ahead er unntatt offentlighet.

– Disse opplysningene sår tvil om prosessen rundt tildelingen, om kriteriene som har blitt lagt til grunn har blitt fulgt, og om reglene for denne typen anbud har blitt brutt. Dette er i så fall svært alvorlig i et så stort anbud, som vil angå millioner av passasjerer på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

– Uansett politisk syn på jernbanereformen, er det avgjørende at Stortinget har tillit til at de offentlige anbudsreglene og vektleggingen i anbudskriteriene blir fulgt, heter det i brevet.

LES OGSÅ: LEDER: Poker med jernbanen

Mer fra Dagsavisen