Nyheter

SV: Regjeringen på kant med Stortinget om pleiepenger

Regjeringen bryter Stortingets vedtak om å foreslå hvordan pleiepengeordningen kan gjøres tidsubegrenset innen utgangen av 2018, mener SV.

Oslo  20180509.
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) under Stortingets spørretime onsdag.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

NTB-Kristian Skårdalsmo

I en pressemelding skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at Stortinget vil oppheve tidsbegrensningen på fem år, slik at mottakerne kan ha pleiepenger fram til barnet fyller 18 år. Regjeringen utreder hvordan en slik ordning eventuelt kan innrettes, og hva konsekvensene blir, fremholder hun.

– Dette har vi tid til, siden alle begynte på ny tidskonto 1. oktober 2017 og følgelig vil ha rett til pleiepenger i 1.300 dager fra den dato, sier statsråden.

– Det er viktig at en så vesentlig utvidelse blir god for familiene, bærekraftig for samfunnet og ivaretar andre viktige hensyn for både den enkelte og for samfunnet, uttaler Hauglie.

– En skam

Budskapet får SV-leder Audun Lysbakken til å se rødt.

– Nå har denne regjeringen hatt et helt år på å gi familiene med de aller sykeste ungene skikkelige svar. Regjeringen bryter med et klokkeklart vedtak i Stortinget. Det er respektløst overfor disse familiene som ikke får klare svar i dag, sier han til NTB.

Lysbakken viser til at ett år med utrygghet for familiene, nå glir over i et nytt.

– Regjeringen påstår at de nå har god tid til å evaluere ordningen. Det har ikke disse familiene. De venter på en avklaring. Vi hører om foreldre som ikke tør å ta ut pleiepenger for ikke å bruke opp tidskvoten for tidlig, fremholder SV-lederen.

– Stortingsvedtaket har som absolutt frist å legge frem et forslag innen utgangen av 2018. Det vedtaket legger regjeringen nå opp til å bryte. Det er en skam.

Flere forbedringer

Hauglie understreker at regjeringen nå legger fram flere forbedringer som gir familier som pleier alvorlig syke barn, større valgfrihet og mer fleksibilitet.

Blant annet får flere pleiepenger, ettersom en ny gradering gjør at foreldre med pleiebehov ned til 20 prosent kan benytte seg av ordningen. En ny unntaksbestemmelse gjør at det kan gis forlengelse – uten tidsbegrensning – når kontoen på 1.300 dager er brukt opp.

Pleiepengeordningen er utvidet til å omfatte anslagsvis 9.000 flere familier, sammenlignet med det gamle regelverket.

Samtidig blir det en ytterligere utvidelse av ordningen fra 1. januar neste år. Fram til nå har kravet vært at den som skulle få pleiepenger, måtte ha omsorg for barnet før det særlige behovet for tilsyn og pleie oppsto. Nå kan flere, for eksempel andre familiemedlemmer, tre inn i en omsorgssituasjon i særlige saker.

(©NTB)