Nyheter

Stavanger kommune innfører adgangskontroll til bystyremøter

Kommunen tar grep etter at bompenge-demonstranter avbrøt bystyremøtet forrige mandag.

###

Stavanger kommune tar grep etter at 50 bompengedemonstranter forrige mandag gikk inn i salen og avbrøt et bystyremøte. Én av aksjonistene kuppet også talerstolen, og ble tidligere denne uken ilagt en bot på 25.000 kroner for ugjerningen. Stavanger-ordførerer Christine Sagen Helgø (H) varslet forrige uke at hendelsen skal evalueres.  Fredag kunne beredsskapssjefen i kommunen overlevere rapporten med evalueringen til rådmannen i Stavanger, og konklusjonen er denne:

– Åpne møter er hovedregelen. Vi kommer til å begrense adgangen til selve bystyresalen, men galleriet skal være åpent for publikum som vil overvære møtet. Vi vil fortsatt ikke akseptere at noen prøver å forhindre eller forstyrre lokaldemokratiets formelle utvalgsmøter, opplyser Per Kristian Vareide, rådmann i Stavanger kommune, til RA i en tekstmelding.

– Hvordan skal denne begrensningen skje i praksis?

– Vi vil veilede publikum til galleriet, skriver Vareide, som opplyser at dette vil innebære «en eller annen form for adgangskontroll til bystyresalen». Han ønsker ikke å gå inn på hvorvidt det også vil bli ekstra vakthold. 

– Vil dette bli en permanent ordning, eller er det kun for en begrenset periode?

– Det vurderer vi fortløpende.

Vil bruke bånd

Dagens praksis er at galleriet har vært for publikum. Dette kommer kommunen til å gjøre tydeligere, blant annet ved å bruke bånd, skriver rådmannen.

– Det vil fremgå tydelig hvor publikum skal gå og hvor bystyrerepresentantene skal gå. Vi vil ha kontroll med hvem som går inn i selve bystyresalen.

– Vil det settes begrensninger på hvor mange som får komme opp på galleriet?

– Galleriet har en begrensning selvfølgelig. Men det vil være bestemt av brannforskrift og sikkerhet for publikum. Jeg ønsker ikke å gå mer i detalj, skriver Vareide.

Synd å gjøre endringer

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø uttaler til RA at hun synes det er leit at kommunen nå må skjerpe sikkerheten til bystyremøtene.

– Vi vil selvfølgelig følge de faglige vurderingene som beredsskapsavdelingen vår gjør når det gjelder sikkerhet. Samtidig synes jeg det er synd at vi må gjøre endringer i forhold til den åpenheten og ikke minst den tilliten til publikum som bystyret har vært gjennomført under, sier hun.

– Samtidig er det ikke veldig omfattende tiltak som foreslås. De er ikke strengere enn at vi kun sørger for å ha en oversikt og kontroll på de som går inn i bystyresalen, legger hun til.

Les her hvordan Nok er Nok-lederen, Sigurd Sjursen, reagerer på de nye sikkerhetstiltakene.