Nyheter

Nok er nok-leder inviterer Stavanger-politikerne til samarbeidsmøte

– Vi ønsker å bli enige om hvordan vi skal oppføre oss og hvordan de vil ha det for at lokaldemokratiet ivaretas, sier Sigurd Sjursen.

Sigurd Sjursen

RA var fredag først til å melde at Stavanger kommune innfører adgangskontroll til bystyremøter etter at 50 bompengedemonstranter avbrøt et bystyremøte forrige mandag. Demonstrantene tilhører aksjonsgruppen «Bomfritt Jæren - Nok er Nok» og er motstandere av bomringene som ble innført på Nord-Jæren fra 1. oktober i år.

Lederen for gruppen, Sigurd Sjursen, synes det er uheldig at kommunen nå skjerper sikkerheten rundt bystyremøtene som følge av aksjonen forrige mandag.

– Jeg synes det er uheldig at Stavanger kommune nå viser mangel på åpenhet. Det synes jeg er med å true lokaldemokratiet. I nabokommunene Sandnes, Randaberg, Sola og også fylkesutvalget, så er det en helt annen åpenhet, og jeg synes Stavanger kommune skal tenke seg om to ganger før de tyr til det skrittet som de nå varsler, sier Sjursen til RA.

Han mener at forrige mandags aksjon ikke innebar en reell trussel mot noen enkeltpolitikere.

– Det fremkommer også av videoene av aksjonen som ligger ute på nett. Hvis politikerne i Stavanger føler seg truet av oss, så inviterer jeg de rett og slett på et møte med oss som gruppe, så skal vi bli enige om hvordan vi skal oppføre oss og høre hvordan de vil ha det for at lokaldemokratiet skal ivaretas, sier Sjursen.

– Det vil med andre ord ikke bli flere bystyreaksjoner fra dere?

– Det vil ikke komme aksjoner i form av at vi går inn i en bystyresal og tar talerstolen, for å si det sånn. Men vi kommer fortsatt til å være på publikumsplassene i salen, som vi har vært i Randaberg, Sandnes og Sola. Noen ganger har vi aksjoner fra disse plassene, andre ganger sender vi et par stykker for å observere selve møtet.

– Så i  Stavanger vil dere fremover plassere dere på galleriet?

– Vi vil følge de instrukser som blir gitt oss og gå til de plassene som vi blir henvist til, sier Sjursen.