Nyheter

SV vil ha slutt på avkorting av sosialhjelp – ble nedstemt

– Utrolig skuffende, sier Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder for Stavanger SV.

Stavanger kommune sparer over 10 millioner kroner årlig på å avkorte sosialhjelp mot barnetrygd, ifølge en gjennomsnittsberegning som rådmannen i Stavanger har gjort. Som et tiltak i kampen mot barnefattigdom, ønsker Stavanger SV en slutt på denne besparelsen, skrev RA forrige uke.

«I dag er det slik at det er opp til kommunene å avgjøre om de vil regne barnetrygd som inntekt i utregning av sosialhjelpsstønad. De kommunene som regner med barnetrygden som inntekt utbetaler dermed et lavere beløp i sosialhjelpsstønad.

Effekten er da at det som skal være en universell ordning, barnetrygd, blir omvendt behovsprøvd. De som trenger den mest får den ikke. I Stavanger er det dessverre slik», skriver Ingrid Kristine Aspli (SV) og Eirik Faret Sakariassen (SV) i en interpellasjon som var oppe i Stavanger bystyre mandag kveld.

I september 2018 mottok 390 personer med forsørgeransvar for barn sosialhjelp i Stavanger. Å avkorte sosialhjelpen med barnetrygd vil for den enkelte bety gjennomsnittlig 2231 kroner ekstra per måned.

Men med 37 mot 30 stemmer ble forslaget til SV-duoen nedstemt. H, V, Frp, KrF, Sp, Pp stemte mot forslaget. Ap, SV, MDG og FNB stemte for, skriver Aftenbladet.

«I rådmannens forslag til budsjett er det ikke lagt inn midler til styrking av sosialhjelpen for å kunne håndtere økte utbetalinger som følge av endret inntektsberegning. Forslaget om å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp må derfor fremmes i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling. Dette vil vi vurdere i budsjettet. Stortingets flertall har vedtatt at en skal se på denne problemstillingen», heter det i det skriftlige svaret fra Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H).

– At høyrealliansen ikke vil gjøre livet for de fattigste barnefamiliene er utrolig skuffende. Nå har SV gjort dem oppmerksom på hva vi kan gjøre for å løfte de som har minst. Jeg hadde håpet at særlig KrF ville støttet dette, skriver Eirik Faret Sakariassen (SV) i en e-post til RA.

Nyeste fra Dagsavisen.no: