Nyheter

Aksjoner av sporet

KOMMENTAR: Aksjonister som forakter demokratiets regler og gjerne tvinger fram opptrappet vakthold av bystyremøter, er i ferd med å tape sin egen kamp, skriver Bjørn G. Sæbø.

Tre kvarter ut i bystyrets møte toget 40–50 bompengeaksjonister inn i salen. En av bompengeaksjonistene tok seg opp til talerstolen og forlangte ordet, mens meddemonstrantene fortsatte å rope slagord ispedd noen skjellsord til de folkevalgte. Trolig for første gang har en ordfører i Stavanger sett seg nødt til å heve et bystyremøte fordi salen er overtatt av demonstranter.

«Dokker hørre ikkje på oss alligavel», ropte en av demonstrantene mens de aller fleste av de 67 folkevalgte trakk seg rolig ut. Aps Øyvind Jacobsen og Frps Mats Danielsen sto igjen i salen, prøvde å roe gemyttene og gjorde aksjonistene oppmerksomme på at de blir hørt. Aksjonistenes syn er representert i Stavanger bystyre gjennom Folkeaksjonen Nei til mer bompenger og antibompengepartiet Frp i tillegg til Ap, SV og flere som er blitt skeptiske de siste årene. Bompengemotstanderne blir med andre ord hørt. De er til og med representert blant de folkevalgte.

Det har vært tilløp til demonstrasjoner, ukvemsord og vifting med plakater i bystyresaler og til og med Stortinget tidligere, men de minuttene den planlagte kuppingen av Stavanger bystyre pågikk representerer et nytt lavmål. Det er mange rettferdige saker som utkjempes – bomringer er bare én. Foreningen for el-overfølsomme (FELO) som hadde sin 48. stillferdige demonstrasjon utenfor bystyresalen – en annen. På mandagens sakskart var det også andre saker som var verdige en demonstrasjon, for eksempel SVs interpellasjon om barnetrygdsom beregning for sosialhjelp.

Det nye er at et bystyremøte avbrytes, at en av demonstrantene går opp til talerstolen og at ordføreren må heve møtet. Høylytte rop har vært hørt utenfor rådhuset på Klepp og fylkesutvalgssalen på Våland i høst – aksjonistene er blitt hørt og rushtidsavgiften skal diskuteres. Men aksjonister som forakter demokratiets regler og gjerne tvinger fram opptrappet vakthold av bystyremøter, er i ferd med å tape sin egen kamp.

I en tidligere versjon av denne kommentaren kunne en setning tolkes som om aksjonistene var representert i bystyret gjennom Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Det må understrekes at aksjonistenes syn på bompenger blant annet er representert gjennom FNB i tillegg til andre partier.