Nyheter

Nok er nok-Sjursen blir Frp-politiker

Aksjonslederen mot bomringen er åpen for å bidra på både kommune- og fylkespolitikken.

Sigurd Sjursen

Sandnes-mannen Sigurd Sjursen, mannen bak aksjonsgruppen Bomfritt Jæren Nok er nok med 70.000 medlemmer på Facebook, har blitt politiker.

Det skriver han selv i en pressemelding mandag morgen.

– Jeg har fulgt mitt eget råd, og brukt lang tid på å undersøke både partiprogram og de ulike partienes holdninger til bompenger. Jeg har i dag bestemt for å engasjere meg også partipolitisk i denne kampen imot bompenger. Jeg har meldt meg inn i Fremskrittspartiet og stiller meg til  rådighet med henblikk på kommune- og fylkestingsvalget neste år, skriver Sjursen.

Her kan du lese hele pressemeldingen til aksjonslederen.

«Jeg startet denne fb-gruppen for å forene alle som er imot bompenger i vår region. Gruppen skulle være partinøytral og det skal den fortsatt være. Gruppen vokste raskt til nær 70 000 medlemmer, og det forhold at vi har vært partipolitisk uavhengig er nok en av suksessfaktorene både for hva vi har fått til i sammen av aksjoner og ikke minst i forhold til det vi har oppnådd sammen. 
 
Tidlig oppfordret jeg alle til å gå direkte på de etablerte partiene og deres politikere. Jeg har bedt dere om å kontakte de partiene som dere av forskjellige årsaker stemmer på, og fortelle hvor viktig denne nei-til-bom-saken er for dere. Mange har gjort det. Det har jeg fått bekreftet fra flere partier. Min oppfordring gikk også ut på at dere burde melde dere inn i de partiene som ligger deres hjerte nærmest. Engasjere dere aktivt, stille til valg eller arbeide for å gjøre partiene til å bli imot bompenger. For å vinne kampen mot bompenger må vi få flere bompengemotstandere i politikken, og nei-til-bompenger inn i flere partiprogram. 
 
Jeg har fulgt mitt eget råd, og brukt lang tid på å undersøke både partiprogram og de ulike partienes holdninger til bompenger. Jeg har i dag bestemt for å engasjere meg også partipolitisk i denne kampen imot bompenger. Jeg har meldt meg inn i Fremskrittspartiet og stiller meg til  rådighet med henblikk på kommune- og fylkestingsvalget neste år. 
Min avgjørelse er en helhetsvurdering som handler om mine politiske preferanser totalt sett.  Jeg har stor respekt for at andre vil lande på andre partier i slike avgjørelser, både i livet generelt og i denne gruppen spesielt. Jeg håper at flest mulig engasjere seg i de partiene som dere etter en helhetsvurdering ser at dere hører hjemme i. 
Jeg engasjere meg i det partiet som jeg mener at jeg har størst mulighet for å være en nei-til-bompenger pådriver i. Jeg vil blant annet bruke mitt engasjement til å få FrP til å bli tydelige på nei til bompenger, i alle nivåer av partiet. Jeg vil arbeide for at ingen skal betale bompenger, enten det er biler med fossilt drivstoff eller el-biler. Jeg vil bidra til å bygge allianser mellom flere partier og enkelt kandidater, for å få til en permanent endring hvor kollektiv- og veiutbygging skjer uten bompenger. 
 
Når det gjelder Facebook gruppen Bomfritt Jæren – NOK ER NOK så vil den bestå slik som i dag, og alltid være partipolitisk uavhengig. Jeg har vært heldig som har fått med meg veldig flinke folk som vil være fortsatt med. Her er folk med ulike partipolitiske farger i bunnen. Sammen kommer vi fortsatt til å stå samlet både i planleggingen av arrangementer, og i kampen for denne viktige saken».