Nyheter

En av tre dropper tannlegen grunnet kostnad

En av tre nordmenn enten utsetter eller unnlater å gå til tannlegen av økonomiske årsaker, ifølge en ny undersøkelse.

Spørreundersøkelsen er utført av Opinion for FriFagbevegelse.no og Dagsavisen. Blant dem som oppgir en årsinntekt under 300.000, svarer nesten halvparten at de enten har utsatt eller unnlatt å gå til tannlegen av økonomiske årsaker.

Dekan og professor Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo mener folketrygden burde dekke en større andel av utgiftene.

– Det er dyrt å gå til tannlege i dag. Det er ingen tvil om det. Det er også store kostnader knyttet opp mot å drive en tannlegepraksis. Det offentlige bør ta et større ansvar for utgiftene til nødvendig tannlegebehandling, sier Barkvoll til FriFagbevegelse.no.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 9. og 15. oktober og 1.003 personer deltok. Her svarer til sammen 33 prosent at de enten har utsatt eller unnlatt å gå til tannlege av økonomiske årsaker. I tillegg opplyser 14 prosent at de har måttet ta opp lån for å kunne gjennomføre nødvendig tannbehandling.