Nyheter

Flertall av ordførerne vil ha åpne møtekalendere

Forslaget om å fjerne innsynet i de elektroniske kalenderne til offentlige ansatte støttes ikke av landets ordfører. 70 prosent vil ha fortsatt åpenhet.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Kommunal Rapport.

16 prosent mener møtekalenderne bør sperres for innsyn, mens 14 prosent ikke vet hva de mener.

196 av landets ordførere har besvart spørsmålet. Det er flertall for å beholde dagens ordning uansett partitilhørighet. Minst er støtten blant Høyre-ordførere, der 53 prosent vil ha innsynsrett.

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått flere lovendringer som blant annet vil fjerne innsynsretten i offentlig ansattes kalendere. Høringsfristen gikk ut 3. september.

(©NTB)