Nyheter

Stavanger blir eldre: Vil investere 100 millioner i helseteknologi

Det er ventet færre barn og flere eldre i befolkningsframskrivingen. Derfor legger rådmannen inn 410 millioner kroner til demenslandsby. De neste fire årene vil Stavanger-rådmannen investere 100 millioner i velferdsteknologi.

Rådmannen i Stavanger foreslår å investere 100 millioner kroner i velferdsteknologi da han fredag la fram sitt forsalg til handlings- og økonomiplan de neste fire årene, fra 2019 til 2022.

Rådmann Per Kristian Vareide ser behovet for effektivisering i helsesektoren. Befolkningen i Stavanger skal bli betydelig eldre enn i dag.

– 80–90 prosent av våre kostnader er lønn. Kan ansatte ta i bruk en maskin, teknologi eller digitalisering som gjør at de kan jobbe raskere, så er det arbeidstid som kan brukes andre steder. Noen ganger får vi også bedre kvalitet, sier Vareide til RA.

Rådmannen sier at kommunen stort sett tidligere har brukt pengene til å drifte, slik kommunen alltid har gjort. Vareide håper investeringene vil utvikle nye løsninger, gjerne i samarbeid med næringslivet.

LES OGSÅ: Stavanger-budsjettet: Foreslår ny skole og barnehage på Storhaug til 448 millioner

Demenslandsby

Rådmannen har også lagt inn 410 millioner kroner til demenslandsby, som skal stå ferdig i 2023.

Brutto driftsbudsjett i Helse og velferd økes med 2,8 prosent, til 3661 millioner kroner.

Her er det blant annet tatt høyde for vekst i antall brukere av hjemmesykepleien, hvor det er satt av 18 millioner kroner.

20,5 millioner skal brukes til avlastning- og heldøgnstjenester.

5,4 millioner kroner er satt av til medisindispensere og digitale trygghetsalarmer.

Eldre befolkning

Rådmannens tror Stavangers befolkning vil øke til 139.512 mennesker i 2023.

Veksten vil hovedsakelig komme blant eldre, over 67 år.

Det ventet en reduksjon i antall barn i barnehagealder i 2018 (-1,5 prosent) og 2019 (-0,7 prosent, før en økning i 2021 (0,7 prosent) og utover. Men de store fødselskullene fra etterkrigstiden nærmer seg pensjonsalder. Her forventer rådmannen høy vekst sammenlignet med de yngre aldersgruppene.

LES OGSÅ: SSB: Flere eldre enn yngre i Norge om 15 år

Mens befolkningen i aldersgruppen 16 til 67 år vil ha en vekst på under 1 prosent fram mot 2022, vil aldersgruppen 68 til 79 år øke 4,7 prosent allerede i 2018, mens den går nedover fram mot 3,3 prosent i 2022.

I 2022 vil Stavanger ha en befolkningsvekst blant dem over 80 år på 3,7 prosent, mens det i yrkesaktiv alder bare er 0,8 prosent økning.

I rådmannens framleggelse er han klar på at andelen unge voksne i alderen 20–29 år må opp for å sikre et bærekraftig utvikling i kommunen.

LES OGSÅ: Stavanger-budsjettet: Så mye mer må barnefamilier betale

Mer fra Dagsavisen