Nyheter

Staten ga ikke én millimeter til ordførerne

Fredag klokken 10.00 startet styringsgruppen i Bymiljøpakken sitt siste møte før bomringen åpner mandag 1. oktober.

Bilde 1 av 2

Det var knyttet stor spenning til hva som kommer til å skje på styringsgruppens siste møte før bomringen åpner 1. oktober.

Det er kjent at Sandnes kommer til å legge frem forslag om utsettelse av bomringen inntil byvekstavtalen er reforhandlet, og at Randaberg og Sandnes vil legge frem forslag om å fjerne rushtidsavgiften.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) har vært klar på at det ikke er mulig å forhandle enkeltelementer under dagens møte, i tråd med signalene fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

LES OGSÅ: Her kan du kjøre gratis når de gamle bommene fjernes

Wirak foreslår utsettelse

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) foreslo fredag i styringsgruppens møte nå tre måneders utsettelse av innføringen av Bymiljøpakken, «slik samferdselsministeren har åpnet for».

– Vi foreslår å utsette i tre måneder. Å innføresavgift rushtid for så å fjerne den, vil folk forstå lite av. Vi vil også avklare ansvaret. Vi skal høre på folk, lavlønte, og barnefamilier som sliter. Det er ikke noe problem å utsette, har samferdselsministeren sagt. La oss ta en timeout, en reforhandling, og så en gjennomgang av kostnader, sier Wirak.

Nedstemt

Møtelederen, veidirektør Terje Moe Gustavsen, tok saken opp til votering, med klar beskjed: Alt eller ingenting, og minnet om konsekvensene for prosjektene i bypakken.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) viste til tidligere fylkestings-, stortings- og styringsgruppevedtak, og ønsket ikke utsettelse av hele avtalen.

Wiraks forslag fikk bare Sandnes-ordførerens egen stemme.

– For bedre bymiljø

– Jeg forholder meg til det som tidligere er sagt, vi setter i gang 1. oktober, basert på vedtak i fylkestinget om Stortinget enstemmig har sluttet seg til i mars i fjor, oppsummerte Tengesdal og fortsatte:

– Vi må også minne hverandre om hvordan vi startet dette arbeidet i 2014, hvordan vi skal få et bedre bymiljø på Nord-Jæren.

Stavanger-ordfører Sagen Helgø supplerte-

– Et flertall i Stavanger ønsker komme i gang fra 1. oktober. Tror det er viktig og klokt å få fakta, tall og kunnskap på bordet før en reforhandlingsprosess, og jeg slutter meg til det fylkesordføreren har sagt. Det er også klart av vi MÅ ha et nullvekstmål for å få en godkjent avtale, sier Sagen Helgø.

Samtidig er det gjennomført tydelig at frustrasjonen over statens harde linje er stor blant Nord-Jæren-ordførerne, og Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap) tok opp spørsmålet om styringsgruppens i framtiden skulle ledes av fylkesordføreren, ikke veidirektøren.

Gustavsen bemerket bare at gruppens sammensetning var vedtatt og godkjent av Stortinget, som betaler en betydelig andel av kollektiv- og veisatsingen i Bymiljøpakken.

Bråkete demonstranter

Da vedtaket ble kjent ved 10.30-tiden var det høylydt bråk utenfor møtesalen med piping, sirener og høy musikk gjennom høyttaler, melder RAs reporter på stedet.

Låten «We’re Not Gonna Take It» med tungrockgruppa Twisted Sister ble spilt på høyt volum så det hørtes tydelig inne i fylkesutvalgssalen og var dels forstyrrende under møtet.

Stein Roger Fossmo

Stein Roger Fossmo

Journalist