Nyheter

Krass kritikk: – Dette er fuglenes dødeligste fiende

– Arkitekter bør føle et ansvar for å tegne hus som dreper minst mulig fugl.

Bilde 1 av 4

Det sier konservator Alf Tore Mjøs, leder av Ringmerkingssentralen ved Museum Stavanger, som administerer all merking av ville fugler i Norge.

– Fritidsboliger med store glassfasader mot terrenget er en uting, fortsetter Mjøs.

– Jeg blir også ganske oppgitt når jeg ser hvor mye glass og plexiglass som settes inn i for eksempel støyskjermer langs veier. Dette er helt unødvendige dødsfeller for fugl, påpeker Mjøs videre.

Millioner dør

Hans database omfatter så langt 4.153 fugler som er funnet døde, og hvor dødsårsaken er kollisjon med vindu eller lignende gjennomsnittlig materiale.

– Mange kollisjoner skjer fordi terrenget, med trær og busker, gjenspeiles i glasset slik at fuglen tror den er på vei inn i et nytt skogholt, forklarer Mjøs.

– Det er stort sett spurvefugler, det folk flest kaller småfugler, det vil si trost og nedover i størrelse, samt noen rovfugler, særlig spurvehauk, som hyppigst omkommer på denne måten, fortsetter han.

De 4.153 registrerte døde fuglene er likevel bare toppen av det berømmelige isfjellet.

– Ut i fra våre data er det grunnlag for å si at minst like mange fugler drepes mot vinduer som dem som drepes av katter, sier Mjøs.

Tidligere anslag gjort av Norsk Ornitologisk Forening (NOF). tilsier at de om lag 600.000 kattene her til lands, tar livet av 10-11 millioner fugler hvert år.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i NOF, kan ut i fra personlige erfaringer bekrefte at vinduer er livsfarlige for småfuglene.

Les mer: Plaff i vei mot truede arter

– Indre blødninger

– Også jeg er huseier og jeg har sikkert 15 til 30 fugler som flyr i mine vinduer hvert år. Noen dør, de fleste flyr videre, noen av dem med indre blødninger og/eller hjernerystelse.

Eggen kan også fortelle at han stadig hører om rovfugler og langtlevende fugler som flyr inn i vinduer.

– Dette er kanskje særlig alvorlig. Når fugler med normalt lang levetid og begrenset reproduksjon blir utsatt for forhøyet menneskeskapt dødelighet, kan det få konsekvenser for bestanden som helhet.

Da Norsk Ornitologisk Forening i Vestfold for noen år tilbake lette etter fugler som var blitt drept i møte med støyskjermer av glass der, fant de blant annet fredede arter som dvergfalk og tretåspett.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lovforslag i USA

I USA har problemet med fugler som kolliderer med vinduer fått mye oppmerksomhet, og det med god grunn. I 2014 anslo magasinet Science News at mellom 365 og 988 millioner fugler årlig døde i kollisjon med vinduer. Det tilsvarer mellom 2 og 10 prosent av alle fugler i USA.

Ifølge en oversikt fra The Sibley Guide to Birds, er kollisjon med vinduer den vanligste dødsårsaken for fugler. Verken katter, høyspentledninger, biler, oljesøl, plantevernmidler eller jakt tar livet av i nærheten like mange av de fjærkledde små.

Nå setter amerikanske fulgevenner sin lit til at et nytt lovforslag, som kan begrense vindusdøden, blir vedtatt. «Federal Bird-Safe Buildings Act» omfatter regler for hvordan nye offentlige bygg og offentlige bygg som skal bygges om, skal utformes. Blant annet skal minst 90 prosent av fasaden opp til drøyt 12 meter over bakken ikke være av glass, hvis da ikke glasset er frostet eller synlig for fuglene på andre måter.

Les også: Nå skal forskere bringe geirfuglen tilbake. Men vil vi egentlig det?

– Ingen løsning for noen

Mjøs påpeker at det også er mulig å gjøre eksisterende bygninger fuglesikrere.

– Har man vinduer der det ofte flyr på fugl, kan man vurdere ymse tiltak for å hindre refleksjon fra vinduene, eventuelt fjerne vegetasjonen som speiler seg i glasset.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) tar dette problemet på alvor, forsikrer president Gisle Løkken.

— Vi inviterer Norsk Ornitologisk Forening til å utrede problemet, og imøteser innspill og effektive tiltak som en del av et stort bilde når det gjelder trusler mot fugl, sier Løkken.

– At vi ad hoc skulle starte å kutte ned på bruk av glass er vel likevel ingen løsning for noen, fortsetter Løkken.

– Det kan sikkert stemme at det drepes fugl i kollisjon med glass, men det finnes også mange andre faktorer, for eksempel katter, veier og fugler som dreper fugl, tilføyer han.