Nyheter

Drosjeeierne satser tungt på innkjøp av diesel- og bensinbiler

Bare åtte av drøyt 1.700 nye drosjer i fjor, var nullutslippsbiler.

1 av 0

I stedet satset drosjeeierne tungt på innkjøp av diesel- og bensinbiler, til tross for målet om nullutslipp fra alle drosjer i Oslo i 2022, og nasjonalt i 2025.

Dermed er det fortsatt bare 1 prosent nullutslippsbiler blant alle personbilene som brukes som drosjer, går det fram av tall Dagsavisen har fått fra Norges Taxiforbund.

Kristoffer Fosse Hanssen er utredningssjef der. Han forteller at det er flere barrierer som forhindrer en hurtig omlegging til nullutslippsdrosjer.

– Den største barrieren i dag er mangelen på ladeinfrastruktur. Spesielt gjelder dette hydrogenbiler, da det kun er et fåtall fyllestasjoner i Oslo og omegn. For elbiler er infrastrukturen betydelig bedre, men jeg tror det er nødvendig med dedikerte ladestasjoner for taxi spredt rundt i Oslo. En annen barriere er tilgjengeligheten på egnede modeller. Per i dag er det ikke mange elektriske personbiler som egner seg spesielt godt til drosje. Unntaket er Tesla Model S og Model X, men dette er modeller som er svært kostbare, begynner Hanssen.

– Betydelig rimeligere

– En tredje barriere er mangelen på insentiver for å velge elbil. En drosjeeier slipper i dag å betale merverdiavgift på en bil som skal brukes som drosje. Man får også redusert engangsavgift av samme årsak, fortsetter Hanssen.

– Dette gjør at en konvensjonell taxi, ofte en dieselbil, blir betydelig rimeligere å kjøpe enn en Tesla, for eksempel.

Dette bærer da også drosjeflåten preg av. Hele 73 prosent av drosjene er dieselbiler, ifølge 2017-tall fra Statistisk sentralbyrå. 3 prosent er bensinbiler. Elbilene utgjør som nevnt 1 prosent, mens resten av drosjene går på «annet drivstoff».

– Denne kategorien omfatter også bensin-hybridbiler, forteller Hanssen.

Når det gjelder den første av Hanssens påpekte barrierer, er ting på gang, iallfall i hovedstaden. 27. juni omtalte Dagsavisen etableringen av fire-fem hurtigladere for drosjer, en av dem en superhurtiglader, nær rådhuset. De skal være på plass i 2020.

– Et kjempeviktig tiltak. Dette vil få flere drosjeeiere over til eltaxi, uttalte drosjeeier Trond Sømme, som selv har kjørt utslippsfritt helt siden 2013.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bedre egnede biler

Når det gjelder biler som egner seg som drosjer, har Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, forhåpninger til neste år.

– Salg av elbiler til taxinæringen vil ta av når de store leverandørene, Mercedes, Volvo, Toyota, Nissan med flere, fra 2019 vil lansere stadig større biler med økt batterikapasitet og bedre funksjonalitet for drosjenæringen og brukerne, sier han.

– Flere elbiler kommer med 40 kW batterikapasitet, og allerede denne høsten er det varslet modeller med 60 kW- batterier.

Like fullt er det behov for insentiver for å få fortgang på omleggingen til nullutslippsdrosjer, mener Hanssen.

Han nevner i den sammenheng:

Økonomisk tilskudd ved kjøp av slik drosje.

Åpning for at også nullutslippsdrosjer kan få kjøre i kollektivfelt i Oslo som i dag er forbeholdt busser.

Politiske forsikringer om at nullutslippsdrosjer skal slippe å betale for bompasseringer i årene framover, selv i en situasjon når andre nullutslippsbiler må gjøre det.

Selv om omstillingene kan bli krevende for drosjenæringen, understreker både Hanssen og Trevland at Norges Taxiforbund og næringen som sådan, er positiv til en omlegging til mer miljøvennlige drosjer.

– Drosjenæringen må og skal. på lik linje med den øvrige kollektivtrafikken, bidra til en overgang til utslippsfri drivstoffløsninger over hele Norge, forsikrer Trevland.