Nyheter

Prøveprosjekt med seinere skolestart

Et stort flertall i fylkestinget sa onsdag formiddag ja til et forskningsprosjekt med seinere skolestart både for yrkesfagelever og andre elever i den videregående skolen i Rogaland.

Vedtaket om at utvalgte elever skal kunne få seinere skolestart ble fattet med støtte fra Ap, KrF, SV, Sp, V og Frp. Høyre, MDG og Bjørn Ove Hersdal (uavhengig) stemte imot.

Simon Næsse (Ap), som leder opplæringsutvalget i fylkeskommunen, tok til orde for forskningsprosjektet, og viste til søvnforskning som viser at norsk ungdom sover i snitt 6,25 timer per natt, mens de bør sove opp til 8 timer. .

– Ungdommene våre sover i snitt over en time for lite hver dag. I forskningen blir det også stilt spørsmål hvordan påvirke psykiske helse og produksjon, sa Næsse i fylkestinget.

Han viste til forskning som ifølge Ap-representanten viser at skiftet mellom helg og ukene også en belastning fysiologisk på elevene.

Også på yrkesfag

I innstillingen til vedtak i fylkestinget gikk man inn for å utelate yrkesfagene fra et slik prøveprosjekt, men det samme flertallet stemte også for att elever på yrkesfag skal delta i prosjektet.

– Vi er enige om at ungdommen sover for lite. Jeg er nysgjerrig på hovrdan bidra til at de får mer søvn. Da må vi ha forskning på det, i stedet for at vi sitter her og bare synser, bemerket Næsse.

Advarte mot effekter

John Peter Hernes (H) advarte mot forskningsprosjektet.

– Det er forsket mye på dette, både i Norge og Singapore, og mye tyder på at seinere oppstart på skoledagen har negativ effekt.

Hernes viste også til skepsis fra ansatte i PPT-tjenesten om at skoleoppstart seienere enn andre i familien, kan virke til at ungdommene virkelig sprenger søvngrensene.

– Rektorene er skeptiske, og Ungdommens fylkesting er mot. Vi støtter Ungdommens fylkesting, oppsummerte Hernes.

Overfylte tog og busser

Frp støttet Aps forslag.

Vi får beskjed om at der er overfylte busser og tog. Forsøket vil bli som de i arbeidslivet som har fleksitid. Vi jobber forskjellig, sa Nina Ve Sæbø (Frp).

Kenneth Austrått (H) pekte på at det allerede er differanser i skolestart for elever i videregående, at det var motstand mot prosjektet hos rektorer, og at det kunne bli utfordrende med skoleskyssen med ulik skolestart, spesielt i distrikter med få elever.

Høyre ble utfordret på at partiet i forrige fylkestingsperiode støttet seinere skolestart, blant annet for å få bedre utnyttelse av verksteder og andre spesialtilbud.

Høyre gikk inn i utgangspunktet inn for det, men vi vil ikke forske på elevene. Seinere skolestart vil også ha store konsekvenser for fritidsaktivitetene. Det kan være at de ikke rekker å møte i sitt fotballag, og det går ut over hele fotballaget, ikke bare enkelte elever og enkelte familier, sa May Høie Haaland.

Forstår jeg Høyre rett, så er det greit med endring av skolestart hvis det har økonomiske motiver, men ikke greit hvis det gjelder helse, bemerket Jarle Nilsen (Ap).

Ikke før 2019

Det er etter vedtaket i fylkestinget klart at forsøksprosjektet utsettes til skoleåret 2019/2020, og at Rogaland sammen med Hordaland fylkeskommune søker om to offentlig sektor-phd-stillinger til å gjennomføre forskning på effekten av utsatt skolestart. Dette krever at fylkeskommunen må sette av penger i 2019-budsjettet, og det tas endelig stilling til pengebruk i økonomiplanen for 2019 -2022 .

SVs Eirik Faret Sakariassen var blant de som tok til orde for et prøveprosjekt

– Jeg er veldig glad for dette vedtaket, og at det har bred støtte. SV foreslo dette i 2015, og jeg tror vi skal få gode resultater. Det viktigste for oss er elevenes psykiske helse, at elevene lærer mer og at flere fullfører videregående skole, sier Sakariassen til RA.