Nyheter

Kvinne stjal pengene til hundeforening

Kvinnen hadde som styreleder tilgang til kassen – og den forsynte hun seg godt fra.

Foto: NTB scanpix

Den 57 år gamle kvinnen fra Sandnes, som var tiltalt i saken, møtte ikke til hovedforhandlingen i Jæren tingrett, men samlet rett besluttet å fremme saken i hennes fravær.

Den aktuelle hundeforeningen, som er nasjonal, ble stiftet på slutten av 2000-tallet.

Den ble senere godkjent som raseklubb under paraplyorganisasjonen Norsk Kennel Klub.

57-åringen ble valgt som leder av klubbens styre og er den eneste i styret som har hatt tilgang til klubbens bankkonto.

Dermed la retten også til grunn at kvinnen fungerte som kasserer i klubben.

Det oppsto etter hvert misnøye med 57-åringen og det øvrige styret i klubben og i 2014 ble dette avsatt.

Kvinnen ble anmeldt av et interimsstyre i klubben sommeren 2014 og i 2015 valgte hundeforeningen å begjære oppbud.

LES OGSÅ: Brødre dømt for grov økonomisk utroskap

Litt over 1,2 millioner

Kvinnen var tiltalt for å ha brukt 741.278 kroner av klubbens penger til private formål.

Kvinnen har overført litt over en million kroner fra hundeforeningen til sin egen konto i perioden fra 1. januar 2012 til juni 2014.

I tillegg har det også kommet inn andre penger fra andre hundeforeninger og Norsk Kennel Klub i den aktuelle perioden, slik at det samlede beløpet er på 1.246.473 kroner.

Jæren tingrett la til grunn at en betydelig del av dette beløpet hadde gått til drift av og utgifter i hundeforeningen.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene

– Var lettere

Samtidig kom retten til at 481.482 kroner av pengene er brukt til private formål.

57-åringen har forklart at hun førte pengene over på sin egen bankkonto fordi at det var lettere å betale klubbens regninger.

Det mente retten den kunne se bort fra og kom til at hun hadde handlet forsettlig og i vinnings hensikt og at hun skulle dømmes for grov økonomisk utroskap.

LES OGSÅ: Fikk penger for å gifte seg med kvinne

Forfalsket

«Retten viser avslutningsvis også til at tiltalte har forfalsket flere revisjonsberetninger til årsmøtene i klubben, trolig nettopp for å skjule sitt eget forbruk av klubbens midler», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt noe vekt på at saken var blitt gammel.

Dermed ble hun dømt til sone 60 dager i fengsel. Hun ble også dømt til å betale 481.482 kroner i erstatning til hundeforeningens konkursbo, samt 7000 kroner i saksomkostninger.