Nyheter

Forsvunnet mann slått konkurs

Det har ikke lykkes noen å få tak i en 38 år gammel mann som trolig har stukket fra gjelden.

Det var Skatt Vest som begjærte at en 38 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 133.678 kroner i skyldig merverdiavgift.

Det har ikke lykkes noen å få tak i 38-åringen.

Stevnevitne har opplyst følgende: «Ved oppmøte på oppgitt adresse møtte jeg huseier som trolig er mottakers svigerinne. Hun opplyste at han hadde bodd der for flere år siden, men ikke nå. Hun visste ikke hvor han bor, men mente at han er i utlandet. Han er oppført med et par telefonnumre, men det er ikke mulig å få kontakt på noen av disse.»

Skatt Vest informerte også om at 38-åringen har kredittkortgjeld på 1.316.668 kroner.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

38-åringen har drevet med drosjebiltransport da han bodde i Norge.

Stavanger tingrett kom til at det forelå ingen opplysninger om hvor skyldneren befinner seg i utlandet og kom til at en konkurs måtte forkynnes via oppslag i tingretten.

Retten kom også til at det var ingen holdepunkter for at framstillingen til Skatt Vest er uriktig og at det foreligger et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at han kan gjøre opp gjelden med egne midler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Advokat Flemming Marius Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

Nyeste fra Dagsavisen.no: