Nyheter

Grundig sjekk av boligverdien kan spare deg for tusenlapper

– Ikke ta for gitt at alt i skattemeldingen stemmer, advarer Huseiernes Landsforbund, som anbefaler huseiere å hente inn takst.

Innen mandag skal skattemeldingen for 2017 leveres, og ett av punktene det kan være lurt å ta en ekstra kikk på er «4.3.2 Bolig». Her oppgis den antatte verdien på boligen din, og ut fra dette beregnes en såkalt formuesverdi som danner grunnlag for formuesskatt.

– En del boligeiere opplever at det ikke er samsvar mellom det Skatteetaten legger til grunn, og den reelle markedsverdien på boligen, sier generalsekretær Morten Meyer i Huseiernes Landsforbund.

– Kunstig høy verdi

Skatteetaten beregner nemlig boligverdien ut fra SSB-statistikk på gjennomsnittlig kvadratmeterpris de ti siste årene, ganget med boarealet. Det tas ikke hensyn til faktorer som standard på boligen.

– I de fleste tilfeller gir dette et fornuftig tall, men det finnes mange eksempler på boliger som får oppgitt for høy verdi, sier Meyer og får støtte fra leder i Eiendomsmeglerforbundet i Østfold, Amund Hermansen.

– Et stort hus med lav standard vil få en kunstig høy verdi, og da kan det være lønnsomt å hente inn verdivurdering, takst eller annen dokumentasjon.

Hermansen forteller at boligeiere har blitt mer oppmerksomme på betydningen av formuesverdien de siste årene.

– Jeg har selv hatt to jobber bare den siste uka fordi boligeier har ment verdien i skattemeldingen var for høy.

– Ingenting å tape

Huseiernes Landsforbund ber derfor boligeiere om å sjekke spesielt dette punktet i skattemeldingen grundig, og korrigere dersom man mener formuesverdien er satt for høyt.

– En feilvurdering på én million kroner utgjør 8.500 i skatt. Vår oppfordring er å ikke ta for gitt at alt som står i skattemeldingen er korrekt. Man har ingenting å tape på å klage, det verste som kan skje er at man ikke får medhold.

– Samtidig er det viktig å påpeke at dette kun gjelder for boligeiere med positiv formue, som dermed må betale formuesskatt, sier Morten Meyer.

Skatteetaten opplyser at de har mottatt rundt 4.500 telefonhenvendelser angående formuesverdi bare i år.

Mange får medhold

I 2016 var det hele 8.412 eiendommer som fikk redusert formuesverdi etter å ha sendt inn dokumentasjon på reell markedsverdi, mens tallet for 2016 var 9.088.

– For å ha krav på å sette ned formuesverdien på primærbolig må skattyter kunne dokumentere at formuesverdien overstiger 30 prosent av boligens markedsverdi, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

Hun erkjenner at modellen de bruker ikke alltid treffer.

– I noen tilfeller kan en slik beregning basert på snittpris være for høyt eller lavt for den enkelte eiendommen. Det er viktig at eieren sjekker dette i skattemeldingen og endrer verdien hvis det er feil, sier Ringså.