Nyheter

Jobbet på skole og valgte å svindle Nav

Svindlet Nav for 386.920 kroner mens hun jobbet på skole.

Den 34 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse for samtlige poster da hun nylig møtte i Stavanger tingrett.

I tidsrommet fra 10. februar 2014 til 31. oktober samme år sendte hun meldekort til hvor hun unnlot å føre alle timene hun jobbet.

På dette tidspunktet var kvinnen ansatt på en skole i Stavanger og fikk utbetalt 246.877 kroner som hun ikke hadde krav på.

Det samme gjentok seg på våren 2015.

I tidsrommet fra 3. februar til 3. juli sendte hun på nytt meldekort til Nav der hun unnlot å føre timer som hun jobbet på skolen.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

Ved denne anledningen fikk hun utbetalt 140.043 kroner som hun ikke hadde krav på.

Stavanger tingrett kom til at hun skulle dømmes for trygdebedrageri på til sammen 386.920 kroner og retten la til grunn at trygdebedrageriet var grovt-

Kvinnen erkjente også i retten at hun forsettlig hadde kommet med de falske opplysningene i vinnings hensikt.

Politiadvokat Vivild Omdal Bredal la ned påstand om at kvinnen ble dømt til fengsel i 90 dager.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at kvinnens uforbeholdne tilståelse, at saken var blitt noe gammel og personlige forhold.

Dermed kom retten til at straffen på 90 dager i fengsel i sin helhet skulle gjøres betinget med en prøvetid på to år.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav