Nyheter

Her er 50 gode ting som er viktigere enn underskuddet til Stavanger Forum

DEBATT: Høyres Morten Landråk Asbjørnsen har kastet seg over tastaturet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder i Stavanger SV

Høyres Morten Landråk Asbjørnsen har kastet seg over tastaturet for å forsvare at hans parti og resten av Høyre-alliansen som styrer Stavanger nok en gang vil kaste bort penger på Stavanger Forum, som år etter år går med underskudd.

Kommunen har brukt mange hundre millioner kroner der allerede, og skal nå bruke mer.

Som mange vet er angrep det beste forsvar. Han ber meg komme med en uttømmende liste over hva jeg mener kommunen bør prioritere. Uttømmende blir den neppe. Men en liste blir det.

Her er 50 gode ting jeg mener er viktigere enn å bruke innbyggernes penger på å redde ut Stavanger Forum AS som går med underskudd:
1. At ingen unger må vokse opp i fattige familier
2. Nok sykehjemsplasser
3. Flere lærere i skolen
4. At alle får en barnehageplass nær der de bor eller jobber
5. Helsesøstere nok til at barn og unge møter en åpen dør der hver dag
6. 50% pedagoger i barnehagene
7. Skolemat som sørger for at alle har energi til å lære
8. Ny skole på Storhaug
9. Kommunal boligbygging og prosjekter som leie-til-eie
10. Flere nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)
11. Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage
12. Styrke Museum Stavanger
13. Øke grunnbemanningen i eldreomsorgen
14. Støtte det frie kulturfeltet mer enn i dag
15. Etablere et klimafond for å gjennomføre tiltak for klima og miljø
16. Starte opprustingen av Nytorget
17. Bygge flere kreative lekeplasser i Stavanger
18. Styrke Mobbeumbudet
19. Nye barnehager på Storhaug og Våland
20. Redusere barnebillettene i svømmanleggene
21. Rehabilitering av Kvernevik skole
22. Mer fleksibelt barnehageopptak som gir barna plass når de trenger det
23. Etablere tilskuddsordning til barnefamilier for kjøp av el-sykkel
24. Innføre en «vernemillion» for trehusbebyggelsen
25. Styrke barnevernet
26. Innføre friplass i SFO for barn med spesielle behov i 5.-10. klasse
27. Tilrettelegge for at flere barnehageassistenter kan ta fagbrev
28. Styrke skolebudsjettene
29. Gjøre det lettere og tryggere å være syklist i Stavanger
30. Etablere kommunal vikartjeneste
31. Tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil i borettslag
32. Opprette matsentral mot matsvinn
33. Styrke Filmkraft Rogaland og filmmiljøet i regionen
34. Bidra til at barnehagebarn lærer om overgrep og vold
35. Styrke skolebibliotekene
36. Bruke mer penger på god rusomsorg
37. Prøveordning med skole uten hjemmelekser
38. Øke rammen til Sølvberget bibliotek og kulturhus
39. Bygge flere seniorboliger
40. Styrke Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren
41. Ikke legge ned velfungerende kommunale barnehager
42. Redusere egenbetalingene for barn i idrettslag og fritidsaktiviteter
43. Styrke kommunens næringsavdeling ytterligere
44. At hver skole skal ha egen vaktmester
45. Innføre gratis ferietilbud til barn i grunnskolealder i sommerferien
46. Styrke bofellesskap for mindreårige flyktninger
47. Øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner
48. Fremskynde nybygg og utvidelse av Vaulen skole
49. Kompensere regjeringens kutt i barnetillegget for uføre forsørgere
50. Refusjonsordning for bompenger til barnefamilier

Men i stedet for noen av disse punktene vil Høyre-alliansen kaste mer penger etter Stavanger Forum AS. Gutteklubben grei i Stavanger fortsetter som de har gjort i de snart 24 årene Høyre har styrt. I 2019 kan nye Stavanger styres av nye hjerter og hoder. Nye Stavanger trenger nye ideer!

Mer fra: Nyheter