Nyheter

Utvikler smarte løsninger for eldre

De eldre i Stavanger kommune skal bli mer aktive og mer selvhjulpne med smartrullator og aktivitetsrobot.

Stavanger kommune inngår partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av smartløsninger som skal gjøre brukere i korttidsopphold mest mulig aktive og selvhjulpne.

Stavanger er den første kommunen i Norge som tar i bruk anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap, som kort fortalt betyr at kommunen gjør avtaler om utvikling og innkjøp i én kontrakt.

– Jeg er glad for at Stavanger kommune går foran og tar en aktiv rolle i utviklingen innen velferdsteknologi og offentlige anskaffelser. For å løse framtidens utfordringer trenger vi tekniske løsninger som ikke finnes i dag. Men de må være enkle å bruke, og tilpasset brukernes behov, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H) i en pressemelding.

LES OGSÅ: Sagen Helgø om smartby: – Mulighetene er uendelige

Må tenke nytt

Stavanger kommune har behov for å tenke nytt om hvordan heldøgnpasienter skal få økt livskvalitet, være aktive og klare seg selv best mulig.

Kommunen vil at innbyggerne skal «Leve HELE livet». I tillegg til forebygging, rehabilitering og sosiale nettverk, trengs radikalt nye løsninger som ikke tilbys helsesektoren i dag.

Gjennom nye anskaffelsesregler har Innovasjon Norge lag til rette for at kommuner og leverandører kan jobbe sammen for å utvikle nye tjenester og produkter.

Målet er at offentlige anskaffelser skal bidra til innovasjon og omstilling.

– Gjennom innovative partnerskap kommer næringslivet tettere på utfordringene, sier Sagen Helgø.

LES OGSÅ: Smartby-framtiden er her:– Teknologien finnes

Mer aktivitet - økt egenmestring

Behovet for opptrening på korttidsopphold er stort. Bare én uke i sengen, gir pasienten ti prosent reduksjon i utholdenhet og 20 prosent reduksjon i muskelstyrke. Eldre pasienter blir passive av å være innlagt, og det vedvarer ofte når han eller hun kommer hjem.

De to valgte løsningene kan gjøre brukerne mer aktive og selvhjulpne. Løsningene skal utvikles og testes sammen med både brukere, ansatte og pårørende.

LES OGSÅ: Crawford blir smartbysjef

Aktiviseringsroboten Berntsen

Innocom AS skal utvikle aktiviseringsroboten Berntsen, som gir brukerne støtte og veiledning til å mestre hverdagen og kan bo hjemme så lenge som mulig. Robotens hovedoppgave blir å gi motivasjon og støtte slik at brukeren opprettholder sitt funksjonsnivå og får økt livskvalitet. Innocom AS samarbeider med Contango Consulting AS, Safemate AS og Norwegian Smart Care Lab (NSCL).

- Det er spennende å få muligheten til å utvikle ideer sammen med kunden på denne måten. Det tette samspillet med sluttbrukerne gir oss viktig kunnskap om hvordan produktet kan brukes, sier daglig leder Hege Eiklid i Innocom AS.

LES OGSÅ: Stavangers «Petter Smart»

Smartrullator

TOPRO Industri AS skal utvikle, industrialisere og kommersialisere en smartrullator som kan registrere aktivitet og bevegelse hos brukeren.

Dette skal kombineres med brukertilpassede applikasjoner på for eksempel et nettbrett, som kan gi veiledning og instruksjoner for aktivitet.

Rullatoren skal kunne settes opp til å kommunisere og dele informasjon med pårørende og helsepersonell. TOPRO Industri AS samarbeider med Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) i Barcelona, EGGS Design og Vangen & Plotz.

LES OGSÅ: Nytt masterstudium ved UiS skal gjøre Stavanger smartere

– Vi gleder oss til å jobbe med Stavanger kommune som samarbeidspartner og eventuelt som kunde etter utviklingsfasen. For vår del innebærer prosjektet at vi tar våre tradisjonelle produkter i en ny retning. Vi er spent på det hvordan det endelige resultatet vil bli, sier Kjersti Balke Hveem, avdelingsleder for produktutvikling i TOPRO Industri AS.

De to leverandørene får til sammen 12 millioner kroner i utviklingsmidler fra Innovasjon Norge gjennom avtalen.

LES OGSÅ: «Stavanger som testlab for ny teknologi»

Mer fra Dagsavisen