Nyheter

Blakk kokk valgte å svindle Nav

Kokken var blakk og valgte å svindle Nav.

###

Kokken fra Stavanger møtte nylig i retten tiltalt for trygdebedrageri.

I perioden fra 7. juli 2014 til 22. mars 2015 sendte han meldekort til Nav og fikk på denne måten utbetalt 88.473 kroner som han ikke hadde krav på.

Kokken jobbet i denne perioden på flere restauranter i Stavanger.

Han forklarte i retten at han på meldekortene anga at han ikke hadde jobbet eller at han anga at han jobbet mindre enn det han faktisk hadde.

LES OGSÅ: – Kvinne svindlet Nav for kontantstøtte og barnetrygd

Hadde lønnstrekk

Ifølge kokken var grunnen til at han unnlot å oppgi riktig antall timer var at han var i en vanskelig økonomisk situasjon og trengte pengene på grunn av lønnstrekk for barnebidrag.

Kokken kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at beløpet dert er snakk om ligger rundt folketrygdens grunnbeløp og at dette i utgangspunktet kvalifiserer til fengsel rundt 30 dager.

Trygdebedrageriet ble avdekket av Nav den 15. oktober 2015, og det ble fattet vedtak om tilbakebetaling av uriktig utbetalt stønad.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

Lang saksbehandlingstid

Saken ble oversendt til politiet i april 2016 og politiet lot den ligge til 21. september 2017 før kokken ble innkalt til avhør.

Retten kom derfor til at lang saksbehandlingstid måtte føre til at straffen på 30 dagers fengsel i helhet skulle gjøres betinget.

På grunn av en presset økonomisk situasjon slapp han også å betale sakskostnader til det offentlige.