Nyheter

Inviterer til møte om MUST-økonomien

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) inviterer Museum Stavanger (MUST) til eiermøte om den økonomiske situasjonen.

Breidablikk. Foto: Marius Vervik

Bakgrunnen for møtet er en artikkel i Aftenbladet, der det fremkom at MUST vil utrede muligheten for å avhende eller selge enkeltbygg eller -anlegg for å bedre økonomien.

– Det er en alvorlig økonomisk situasjon MUST beskriver. Jeg vil ha en full redegjørelse for hvordan de ser for seg å ivareta de tre viktige områdene formidling, forskning og forvaltning, sier Sagen Helgø i en pressemelding.

Hun sier at det er helt uaktuelt å selge bygninger som Ledaal og Breidablikk.

– Dette er bygg som utgjør en viktig del av kulturarven vår og som betyr mye for byens identitet, fastslår hun.

LES OGSÅ: Dette museet hadde dobbelt så mange besøkende i sommer

Viktig kulturarv

Sagen Helgø invitere styreleder og daglig leder ved MUST, de øvrige eierne Rogaland fylkeskommune, kommunalstyret for kultur og idrett (KKI) og representanter fra kommunene Stavanger og Rennesøy.

Møtet vil finne sted så fort det lar seg gjøre, heter det i pressemeldingen.

Hun er tydelig på at kommunen er opptatt av å finne gode løsninger for kulturinstitusjonene.

– I arbeidet med Stavanger kommunes kulturplan for 2018-25 vil museum og kulturarv bli viktige temaer, ikke minst i arbeidet fram mot Nye Stavanger. Kulturpolitikerne har, sammen med kultursjefen i Stavanger, akkurat vært på Stortinget og pekt på utfordringene i kulturlivet, særlig på museumsfeltet. Det ble tydeliggjort at vi forventer likebehandling når det gjelder ekstra midler i forbindelse med konsolidering, sier Sagen Helgø.

LES OGSÅ: Her er Stavanger sentrums nye «bykuber»