Nyheter

– Jeg har selv opplevd ubehagelige situasjoner av seksuell karakter i LO

LO-forbundene har registrert kun ni tilfeller av seksuell trakassering på fem år og mistenker mørketall. Fagbevegelsen har en vei å gå, mener leder Sahar Azari i NTL Ung.

NTL Ung-lederen mener debatten som nå går i hele samfunnet om seksuell trakassering og overgrep, er utrolig viktig.

Også fagbevegelsen må reflektere over dette, påpeker hun.

– Som ung kvinne i fagbevegelsen blant mange godt voksne menn, får du mye oppmerksomhet, ikke alt er ønsket oppmerksomhet, sier Azari, som har vært aktiv i organisasjonslivet i 15 år, de siste fire-fem årene i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Les også: Jentene girls og gutta boys

Seksuell trakassering

En kartlegging Dagsavisen har gjennomført blant LOs forbund, viser at minst ni tilfeller av seksuell trakassering er registrert de siste fem årene. Mange av forbundene understreker at det kan være mørketall.

Forbundene har hatt to uker på å svare. Flere opplyser at slike saker ikke registreres sentralt, men kan være håndtert på lavere nivå. LO sentralt opplyser at få eller ingen saker om seksuell trakassering eller overgrep i denne tidsperioden har nådd LOs juridiske avdeling.

Men ikke alle melder ifra om sine opplevelser. Sahar Azari er selv blant disse.

– Jeg har selv opplevd ubehagelige situasjoner av seksuell karakter i fagbevegelsen, sier Azari.

Les også: – Har skjedd en holdningsendring

– Menn sa ifra

Hun forteller at hun lot være å melde ifra fordi folk rundt henne støttet henne, og sa ifra om at oppførselen ikke var grei. Det er mer enn hun har opplevd i andre organisasjoner.

– Selvfølgelig skjer det ubehagelige hendelser også i fagbevegelsen, men i motsetning til mange andre arenaer, opplevde jeg at menn i NTL også gikk imellom og sa ifra når noen gikk for langt. Det satte jeg pris på.

– Det er vanskelig å sette denne type hendelser i bås, men vil du si at du har opplevd uønskede seksuelle tilnærminger eller seksuell trakassering?

– Jeg vil si det var et sted imellom. Hvor grensene går, er det kanskje spesielt vanskelig for menn å se, spesielt når det er alkohol inne i bildet.

– Men jo, noe av det har jeg opplevd som seksuell trakassering.

– Grusomt vanskelig

– Seksuell grenseoverskridende oppførsel er dessverre noe alle kvinner må lære seg å håndtere, og det er urettferdig. Det gjelder også i fagbevegelsen, sier Azari.

– Hvordan gjør du det?

– Det er grusomt vanskelig, men du kommer langt med å prate åpent om det. Jeg er veldig opptatt av at alle i mitt styre vet at de skal kunne snakke med meg uansett hva de har opplevd. Nøkkelen er å være bevisst på denne utfordringen, snakke åpent om det og sette foten ned når noen tråkker over grenser, sier NTL Ung-lederen.

Les også: Slik takler du seksuell trakassering på jobb

Ulike varslingsrutiner

Blant de 25 forbundene, som har alt fra 400 til 350.000 medlemmer, svares det svært ulikt på spørsmålet om det gjøres noe for å forebygge seksuell trakassering og overgrep blant ansatte og tillitsvalgte.

Noen viser til etiske regler mot kjøp av seksuelle tjenester i utlandet, og andre til at de oppfordrer kvinner til å søke jobb hos dem.

LOs største forbund, Fagforbundet, har hatt to registrerte tilfeller av seksuell trakassering de siste fem årene.

Kommunikasjonssjef Tone Zander oppgir at det finnes retningslinjer, regler og etiske standarder for hvordan medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet skal omgås hverandre.

– Forbundet har ikke konkrete regler om seksuell trakassering i dag, men ser at det kan være nødvendig å utarbeide egne rutiner knytta spesielt opp til det, svarer Zander.

* Ni av LO-forbundene oppgir ikke noen forebyggingstiltak i det hele tatt.

* Arbeidsmiljøundersøkelser nevnes som tiltak i tre tilfeller.

* Etiske retningslinjer nevnes som tiltak i sju tilfeller.

* Varslingsrutiner nevnes som tiltak i fem tilfeller.

Les også: Ber Helleland ta tak i trakassering

Positiv til alkoholforbud

Noen peker på at alkoholregler har hatt positiv effekt. I svenske LO har de nå gjort alle framtidige LO-arrangementer alkoholfrie.

Det er en god idé, mener Azari.

– Jeg tenker det er veien å gå. Ikke bare for å forebygge seksuell trakassering, men for å gjøre LO til en mer inkluderende organisasjon, sier Azari.

Da NTL Ung ble opprettet i 2015, var det viktig for organisasjonen å legge en strategi for hvordan den skulle bli mer inkluderende.

– Alle i styret skrev under en erklæring for å jobbe mot seksuell trakassering og at de selv skal reflektere over sin oppførsel. I organisasjoner med maktdistanse og tillitsvalgte er det spesielt viktig å være bevisst på det. Den tilliten må ikke bli brutt, sier Azari.

De diskuterer også med alle som blir tillitsvalgte hos dem hva den nye rollen innebærer og at de må være bevisst på den makten og tilliten de forvalter.

– Forskning viser at det er større utfordringer i organisasjoner med stor maktdistanse, og da er det viktig å jobbe systematisk for å hindre seksuell trakassering. Det å snakke mer åpent om det og avklare forventninger, er en måte å gjøre det på. Noen mener det er belærende og lurer på om det ikke skal være lov å flørte lenger, men det er ikke det det handler om. Samtidig mener jeg det er viktig at for eksempel jeg som leder reflekterer over hva slags signaler det sender ut dersom jeg sjekker opp alt på min vei. Hva gjør det med kulturen?

Nyeste fra Dagsavisen.no: