Nyheter

Nederlag for regjeringen i saken om «oktoberbarna»

Senterpartiet støtter Arbeiderpartiets forslag om at asylsaker fra unge afghanere skal vurderes på nytt. Forslaget får dermed flertall.

Av Kristian Skårdalsmo

Det pågikk tautrekking om Aps forslag nærmest helt til Stortinget ble satt klokken 10 tirsdag.

Sp hadde i utgangspunktet reservasjoner mot det siste av Aps totalt fire forslag, om at sakene til de unge asylsøkerne det gjelder, «ikke effektueres». I det endelige forslaget heter det imidlertid at sakene «ikke effektueres før sakene er behandlet på nytt».

– Vi varslet Ap om at vi ikke kunne støtte det forslaget slik det lå. Ap endret ordlyden, slik at det ble bedre rammet inn. Da stemmer vi for alle fire forslagene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Både Venstre og KrF vil støtte Aps forslag, som ble presentert av partileder Jonas Gahr Støre mandag kveld. Det betyr at Høyre/Frp-regjeringen ikke har flertall for sin asylpolitikk på dette feltet.

Noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, vil nå få søknaden sin behandlet på nytt.

LES OGSÅ: Frp: Dette er et signal til Afghanistan. Menneskesmuglere vil ta dette signalet i løpet av dagen i dag.

Hardt ut mot Ap

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) gikk i Stortinget hardt ut mot Aps forslag. Hun mener partiet går vekk fra en streng og ansvarlig linje i asylpolitikken, og at Ap nå sier det motsatte av de sa for fem dager siden. Statsråden etterlyser en redegjørelse fra Ap om hva partiet egentlig vil.

– Dette er såpass tynt at jeg må si at jeg lurer svært mye på hvordan jeg skal følge det opp, sa Listhaug.

Aps forslag innebærer at regjeringen opphever en instruks fra regjeringen om å avvise UDIs anmodning om en oppmykning, slik at flere av de enslige mindreårige får bli i Norge. Støre fremholdt at forslagene gir forvaltningen større mulighet til å utøve skjønn.

Men Listhaug viste til at Ap tidligere har sagt at asylreglene ikke skal endres, men at det vil være konsekvensen hvis instruksen om henvisning til internflukt oppheves.

– Hva vil Ap ha i stedet? Jeg har forstått at endringene skal bestå i at mangel på omsorgspersoner, nettverk og ressurser til å klare seg i internfluktområdet skal ha betydning for om enslige mindreårige skal få opphold på humanitært grunnlag. Det har betydning allerede i dag, sa hun.

Asylstrid

Sp og Ap avviste forrige uke et forslag fra SV om umiddelbar midlertidig stans i all asylretur til Afghanistan. Det fikk mange veteraner i de to partiene til å reagere.

Aps forslag tirsdag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt. Partiet foreslår å innføre sårbarhetskriterier og vente med retur til sakene er tatt opp til ny vurdering.

Bakgrunnen er den store økningen i antallet mindreårige asylsøkere som har fått innvilget midlertidig opphold siden det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor.

Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

– Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent. Da rimelighetsvilkåret ble opphevet, hadde Stortinget ingen informasjon som tilsa at dette ville skje, sier Støre. (NTB)

Arbeiderpartiets asylforslag

Arbeiderpartiet fremmer tirsdag følgende forslag om endringer i regelverket om mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge og som får midlertidig opphold.

* Ap forslår endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet.

* Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016.

* Noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt.

* Gjennomgangen av søknadene til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere må ifølge Aps forslag gjøres individuelt, noe som ikke vil bety at alle får varig opphold i Norge, mener Ap.

* Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve «Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.» (NTB)