Nyheter

Bryggeri har gått konkurs

Like før helgen gikk firmaet konkurs.

Jæren tingrett.

Det var Gjesdal Bryggeri AS som fredag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Skyldneren opplyste at den samlede gjelden er på 7343 kroner og at selskapets aktiva er lik null kroner.

Gjesdal Bryggeri AS hadde planer om å etablere bryggeri og pub på Ålgård, men kom aldri i gang med planene sine.

LES OGSÅ: Gatekjøkken har gått konkurs

Retten kom til at den skulle legge opplysningene til Gjesdal Bryggeri AS til grunn og videre til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. desember i år.

LES OGSÅ: Burgerrestauranter har gått konkurs