Nyheter

– Fanget hund i revefelle

Satt med hodet fast i halvannen time før hundeeieren klarte å løsne den.

En 68 år gammel mann fra Gjesdal må torsdag møte i retten for overtredelser av dyrevelferdsloven.

Bakgrunnen for det er at han i løpet av 2016 i Gjesdal skal ha benyttet feller av type Conibear 330, ment for fangst av bever under vann, til fangst av rev på land, uten at fellene var beregnet for dette.

Saken skal gå som en tilståelsessak der 68-åringen skal komme med en uforbeholden tilståelse.

«Det var stor fare for unødig lidelse og/eller død ved denne fangstmetoden overfor rev», heter det i siktelsen mot 68-åringen.

Ved en anledning den 10. november i fjor etter utplassering av en slik felle i Gjesdal, skal en hund ha gått i fellen og ble stående med hodet fast i denne i inntil halvannen time før hundeeieren fikk løsnet fellen og saget over denne.

LES OGSÅ: Politi bitt av hund – måtte rømme opp i tre

Ble skadet

Ifølge siktelsen ble hunden skadet som en følge av oppholdet i fellen.

68-åringen er også tiltalt for å ha brukt ulovlig fangstredskap.

Når det gjelder rødrev er det kun lov å bruke Värmlandsk tunnelfelle, Smålandsk revefelle, Nyåkersfellen og Øster-Malmafellen eller feller som er konstruert og virker på tilsvarende måte.

Dette er feller som er bygd som båser, og som innvendig i fellens fangstrom, skal være dekket av et heldekkende solid materiale som ikke er av metall.

LES OGSÅ: Fikk beslaglagt hunden sin

Fanget fire rev

Grunnlaget er at han i fjor satte ut fellene av type Vonibear 330, ment for bever, i terrenget i hensikt å fange rev.

I løpet av 2016 fanget han fire rev i beverfeller.

Viltloven er også slik at den som bruker fangstredskap som fanger viltet levende plikter å føre tilsyn med dette minst en gang hvert døgn.

Ifølge siktelse har 68-åringen ikke gjort dette, men en gang i uken.

Han må også svare for å ha satt ut fellene uten å ha merket disse med navn, adresse eller telefonnummer, samt å ikke ha varslet Gjesdal kommune om at han satte ut fellene.

Det er politiadvokat Lars Fredrik Bråten som har tatt ut siktelsen mot 68-åringen.

Han har tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av fellene, samt rettighetstap og erstatning/oppreisning til hundeeieren.

LES OGSÅ: Gårdbruker: – Jeg skyter igjen:Hund skutt på Hellestø