Nyheter

Ber Helleland ta tak i trakassering

Trakassering i filmbransjen henger sammen med manglende kvinneandel, mener regissørforbundet. De ber kulturministeren ta initiativ som i Sverige.

Bilde 1 av 2

– Den svenske regjeringen har invitert partene i arbeidslivet til et møte om seksuell trakassering. Vi ønsker at kulturminister Helleland skal gjøre det samme, sier Marianne Kleven, leder i forbundet Norske Filmregissører. Kleven har nå sendt brev til Kulturdepartementet og bedt Helleland invitere filmbransjens organisasjoner til et møte om trakassering og diskriminering i filmbransjen.

Søndag denne uka holdt regissørforbundets leder appell under #metoo-aksjon foran Stortinget, for å markere den internasjonale kampanjen mot trakassering og seksuelle overgrep. Etter en tilsvarende #metoo-aksjon i Stockholm 22. oktober, inviterte Sveriges likestillingsminister og arbeidsministeren partene i arbeidslivet til møte om seksuell trakassering. Dette fikk Marianne Kleven til å etterlyse et lignende initiativ fra den norske kulturministeren.

– De svenske ministrene er offensive og legger penger på bordet fordi de synes dette temaet er viktig. Jeg savner et slikt signal fra Kulturdepartementet. Det burde være Helleland selv som tok initiativ til dialog om dette. Tidligere kulturministre har vi hatt god dialog med. Men vi har sjelden fått møte Helleland, sier Kleven.

Kvinneandel

Sist uke møttes de fem store bransjeorganisasjonene for å utarbeide en handlingsplan mot seksuell trakassering i norsk filmbransje, etter avsløringene i Sverige og fra Hollywood om voldtekter og seksuell trakassering i film- og tv-bransjen.

– Vi har ikke indikasjoner på at det har forekommet like alvorlige saker i norsk filmbransje. Men det er helt klart at det forekommer seksuell trakassering og krenkende oppførsel også i vår bransje, særlig overfor skuespillere, sier Kleven.

Foruten konkrete retningslinjer mot trakassering, mener Kleven at det er viktig å arbeide for å øke kvinneandelen i norske filmproduksjoner.

– Høyere andel kvinner og minoriteter i filmproduksjoner vil gi mindre trakassering og diskriminering. Bedre økonomi i filmfeltet vil gi bedre profesjonelle forhold og færre uprofesjonelle aktører. Dette burde være åpenbart for Helleland å se.

– Helleland kan selv bidra til at det blir mindre seksuell trakassering i film- og TV-bransjen, ved å komme med tiltak for høyere kvinneandel i filmproduksjoner, sier Kleve

Hun påpeker at Hellelands forgjenger som kulturminister, Thorhild Widvey, fastslo at økt kvinneandel ikke var et mål for regjeringens filmpolitikk. Under behandlingen av filmmeldingen i 2015, ble regjeringen pålagt av Stortinget en målsetting om 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner i norsk film.

– Helleland har ikke kommet med egne initiativer etter dette, sier Kleven.

Helleland reagerer

Kulturminister Helleland er positiv til et møte, men reagerer på uttalelsene fra Kleven.

– Jeg er overrasket over at Norske Filmregissører benytter denne saken for å gjenta sitt krav om kvotering og mer penger. Seksuell trakassering løses ikke med mer penger eller kvotering, sier Linda Helleland til Dagsavisen.

Under Nordisk Råds ministermøte denne uka har Helleland har hatt samtaler med Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke blant annet om temaet seksuell trakassering i film og mediebransjen.

– I Sverige var det likestillings- og arbeidsministrene som innkalte til møte. Ansvaret ligger der, det påpekte også Sveriges kulturminister, sier Helleland.

– Jeg er i utgangspunktet innstilt på å møte filmbransjen for å snakke om dette temaet. Jeg diskuterer veldig gjerne hvordan vi kan sørge for at både kvinner og menn kan være trygge på at slike saker blir tatt på alvor i filmbransjen, understreker Helleland.

– Nå ber jeg institusjonene og tilskuddsmottakerne på kulturfeltet følge opp og sørge for at trakassering ikke skjer. Trakassering i filmbransjen handler om holdninger hos den enkelte og om gode systemer for å håndtere slike saker skikkelig. De som har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet skal ikke bli redusert til argumenter i en annen debatt. Jeg er mer opptatt av at filmbransjen tar sitt ansvar på alvor, sier Helleland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: