Nyheter

Krever at SSB-kutt blir stoppet

– Vi fikk rett i våre bekymringer, sier LO-lederen om forskningskuttene i Statistisk sentralbyrå. Nå krever han at prosessen stanses.

1 av 3

– Jeg er dypt bekymret for at samfunnsoppdraget til SSB vil bli skadelidende, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Bakgrunnen for LO-lederens bekymring er den løpende omorganiseringsprosessen i byrået, som har ført til at rundt 25 forskere blir flyttet fra forskningsavdelingen til én av statistikkavdelingene. Blant dem er Erling Holmøy, som står bak det såkalte «innvandrerregnskapet».

Nyheten ble først kjent forrige uke, men allerede i februar sendte Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund et brev til SSB-ledelsen og finansminister Siv Jensen (Frp) hvor de uttrykte sin bekymring for SSBs fremtidige rolle. Også ved to senere anledninger skal de to ha luftet sine bekymringer overfor SSB, opplyser LO-lederen.

Ifølge Gabrielsen fikk de to forsikringer om at omorganiseringen ikke ville svekke SSBs samfunnsrolle.

– Nå ser vi at vi hadde rett i de bekymringene. Vi er kommet i en alvorlig situasjon og mener omorganiseringen må stanses umiddelbart, sier Gabrielsen.

Verner lønnsstatistikken

Kuttene i forskningsavdelingen har ført til at SSBs administrerende direktør, Christine Meyer, tidligere denne uka ble kalt inn til et møte med finansministeren. Senere ble det klart at SSB utsetter endringene. Meyer skal i et nytt møte med Jensen, men departementet opplyser til NTB at dato for neste møte ikke er fastsatt.

Ledelsen i SSB har blant annet begrunnet kuttene med at færre forskere skal satse mer på internasjonal publisering. Det vil føre til at andre områder blir nedprioritert, frykter LO-lederen.

Han viser til at SSB foruten å lage konjunkturanalyser og makromodeller, også utarbeider statistikk til de sentrale lønnsforhandlingene og bistår i Det tekniske beregningsutvalget (TBU).

– Det er avgjørende viktig for den norske modellen og trepartssamarbeidet, og for en bærekraftig lønnsdannelse, sier Gabrielsen.

Det er forsker Ådne Cappelen i SSB som leder TBU-utvalget. Han ønsker ikke å kommentere kuttene før Meyer har hatt sitt andre møte med finansministeren, men sier følgende til Dagsavisen:

– Jeg håper noen av synspunktene som har kommet fram i senere tid blir tatt til følge. Finansministeren har tidligere uttalt at hun mener omorganiseringen ikke tar høyde for at leveransene blir videreført som i dag, og jeg håper det blir tatt til følge.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kritisk til flytting

Det andre bekymringsbrevet fra LO og NHO ble sendt til de samme mottakerne i forbindelse med at lønnsstatistikkavdelingen i SSB nå skal flyttes fra Kongsvinger til Oslo. Det skjer samtidig som SSB tar i bruk et nytt system for innsamling av lønnsstatistikk, den såkalte A-meldingen, skrev Klassekampen i sommer.

– Det gjør oss bekymret for kvaliteten på statistikken når vi står foran et krevende hovedoppgjør i 2018, sier Gabrielsen.

Bekymringsbrev nummer tre ble sendt direkte til SSB-direktør Meyer som svar på en forespørsel fra Meyer om innspill fra partene til et strategidokument i forbindelse med omorganiseringen.

Gabrielsen mener SSB burde ha avventet konklusjonene fra statistikklovutvalget, som har fått i oppdrag å vurdere byråets virksomhet. I dette utvalget er også partene representert.

– Nøkkelpersonell har sluttet etter en dårlig prosess, og likevel fortsetter prosessen til tross for at utvalget er i gang med en grundig prosess som ikke vil være ferdig før årsskiftet, sier LO-lederen.

NHO ber SSB vente

Gabrielsen får støtte fra Skogen Lund i NHO. Også hun mener SSB med fordel kan ta et skritt tilbake.

– Dersom det at SSB nå stiller denne prosessen i bero betyr at diskusjonen om hvordan SSB skal løse samfunnsoppdraget sitt i første omgang blir tatt i statistikklovutvalget, så er det bra, skriver NHO-direktøren i en epost til Dagsavisen.

Hun understreker samtidig at hun ikke er negativ til omstillingen i seg selv.

– Det er naturlig at en stor og viktig organisasjon som SSB av og til må gjøre omorganiseringer. I den forbindelse har vi vært opptatt av at SSBs rolle som viktig grunnlag for trepartssamarbeidet ivaretas, skriver hun.

Christine Meyer i SSB ønsker ikke å kommentere omorganiseringen før neste møte med finansministeren, men skriver i en epost til Dagsavisen at hun tar bekymringene fra Gabrielsen og Skogen Lund på alvor.

– Vi tar bekymringene fra partene i arbeidslivet alvorlig og har underveis i arbeidet med omstillingene i SSB lyttet til og tatt hensyn til innspill fra NHO og LO. Dette vil vi fortsette å gjøre og vi jobber nå med tiltak som vi vil presentere for finansministeren i neste uke der vi vil søke å imøtekomme disse bekymringene.