Nyheter

Nå får bestemor «smartbleie»

To sykehjem i Stavanger har tatt i bruk bleier med sensorer som skal forhindre unødvendig skift av eldre. Nå får alle sykehjem i kommunen få det samme tilbudet.

– Erfaringen med bleiene så langt er bare positive, sier Anne Røsbak, virksomhetsleder ved Sunde sykehjem i Stavanger.

I snart et halvt år har de testet ut såkalte «smartbleier» på eldre ved sykehjemmet deres. Bleiene inneholder innebygde, elektroniske sensorer som kobler seg selv opp til internett via 3G. Sensorene informerer også om nøyaktig tidspunkt og mengde væske ved hver lekkasje, ifølge SCA Norge, som står bak de absorberende papirstykkene med navnet Tena Identiti. Bleiene ble lansert i 2014.

– Med dette utstyret får vi for eksempel kartlagt når på døgnet beboerne trenger å gå på toalettet. Bleiene gjør også at vi slipper å foreta unødvendige skift. De gjør det dessuten enklere å unngå lekkasjer, sier avdelingsleder Erik Bjerk ved Sunde sykehjem. 

LES OGSÅ: Vil utstyre 100 boliger med smart-teknologi

Prematur plan

Han understreker at bruken av bleiene er høyst frivillig og krever samtykke fra beboerne.

– For oss handler dette først og fremst om å øke de eldres livskvalitet, sier Bjerk.

Pilotprosjektet er et ledd i Stavanger kommunes satsing på velferdsteknologi. Nyvinningen har også blitt testet ut ved Bergåstjern sykehjem. Nå kan også resten av sykehjemmene i kommunen få det samme tilbudet, ifølge Bjarte Bøe, leder ved avdeling for velferdsteknologi på Helsehuset i Stavanger.

– Vi hadde et møte med leverandøren denne uken om mulighetene for å bre dette videre ut, men fortsatt er planene premature, sier han til RA.

Han understreker at det er opp til hvert enkelt sykehjem om de ønsker å ta imot tilbudet.

– Det kan ikke virke uverdig for eldre å skulle få kartlagt innholdet i bleiene sine?

– Man kan selvfølgelig se saken på den måten, men når man har en lidelse eller trenger behandling, må man gjerne utlevere informasjon om seg selv som er ubehagelig, sier Bøe, som understreker at de tar brukernes personvern på alvor. 

– Vi bruker alle kjente teknologiske løsninger for å sikre personvern og konfidensialitet. All data som blir transportert er fullstendig anonymisert. 

LES OGSÅ: Smart begeistring

Digitalt tilsynskamera

Siden 2013 har Stavanger kommune testet ut flere teknologiske nyvinninger, da hovedsakelig i hjemmesykepleien. Elektroniske multidosedispensere og digitale og mobile trygghetsalarmer, er blant hovedsatsingene videre. 

I bydelene Hillevåg og Hinna har hjemmesykepleien testet ut digitalt kameratilsyn hos enkelte hjemmeboende brukere siden i sommer.

– Også dette ønsker vi å satse videre på nå, sier levekårsjef Eli Karin Fosse i Stavanger kommune til RA.

Tilbudet er til brukere som av helsemessige årsaker trenger tilsyn om natten, men som opplever det forstyrrende å få pleiere inn når de sover. Ved å få et kamera på soverommet kan pleiere logge seg inn på en PC til avtalt tidspunkt og sjekke om brukeren har det bra. Kameraet vil ellers være avslått. 

– Dette er blitt testet ut i andre kommuner med stort hell, sier hun.

LES OGSÅ: Sykehjemsmat tar av på Facebook

Må passe på personvernet

Velferdsteknologi forutsetter at man tar personvernet på alvor, mener Datatilsynet.  

– Vi stiller oss positive til velferdsteknologi fordi det kan gjøre livskvaliteten til folk bedre. Samtidig berører dette vår grunnleggende rett til privatliv. For eksempel er overvåking av oss i våre vaner i våre egne hjem et stort inngrep i privatlivet. Man skal derfor være svært nøye med hvordan man håndterer disse personlige opplysningene. Her gjelder det å ha tungen rett i munnen, sier Camilla G. Nervik, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, til RA.

LES OGSÅ: «Stavanger som testlab for ny teknologi»

Minst inngripende løsning

Datatilsynet kom i 2014 med en uttalelse hvor de påpeker at mange av de teknologiske velferdsløsningene innebærer nettopp en form for overvåking av enkeltpersoner, og nevner blant annet lagring av bevegelsesmønster gjennom GPS-sporing og overvåking av atferdsmønster gjennom smarthusteknologi i form av kamera og bevegelsessensorer. 

«Nytteverdien av teknologien må derfor veies opp mot hensynet til personvernet, som må sikres gjennom innhenting av samtykke, informasjon og tilfredsstillende sikkerhet. Godt personvern bør også bygges inn i løsningen fra starten av – såkalt innebygd personvern», skriver de. Datatilsynet anbefaler blant annet å velge den minst inngripende løsningen. 

«Valget bør være brukerstyrt – løsningene bør så langt det lar seg gjøre tilpasses hver enkelt brukers behov», skriver de.

LES OGSÅ: Norsk oljemuseum:Dans med teknologi

Mer fra Dagsavisen