Nyheter

Livmorhalskreft kan unngås. Derfor bør du lytte til Thea

KRONIKK: 1. september ble #sjekkdeg-kampanjen lansert over hele Norge. Samarbeidet mellom Kreftforeningen og sykehusene skal bidra til at flere tar celleprøve for å unngå livmorhalskreft.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Johanne Holm Toft, lege ved Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus

Thea Steen (26) oppfordret alle andre til #sjekkdeg, men døde selv av livmorhalskreft i fjor sommer. Hennes engasjement har allerede reddet liv, men fortsatt er det altfor mange kvinner som får livmorhalskreft.

I Norge ble det innført offentlig organisert screening mot livmorhalskreft i 1995. Alle kvinner mellom 25 og 69 år anbefales celleprøve fra livmorhalsen hvert 3.år. Celleprøven tas under en gynekologisk undersøkelse, tar kun få minutter og gir lite ubehag. Overfladiske celler på livmortappen fanges opp med en plastikkbørste, sendes til undersøkelse i laboratoriet og svar foreligger etter få uker. Det er enkelt og det redder liv. Derfor bør du lytte til Thea, #sjekkdeg.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har vært en suksess. Etter innføring av screening har forekomst og dødelighet av sykdommen gått gradvis ned hvis vi ser på tallene for alle kvinner, men dessverre øker denne kreftformen blant unge.

Altfor mange kvinner får livmorhalskreft hvert år. I 2015 fikk 370 kvinner påvist livmorhalskreft og rundt 4000 kvinner ble behandlet for alvorlige celleforandringer eller forstadier til livmorhalskreft. En av årsakene er at kvinner ikke sjekker seg som anbefalt. Dekningsgraden i screeningprogrammet ligger rundt 68 prosent og burde vært mye høyere. Særlig blant de yngste kvinnene i aldergruppen 25-29 år, har oppmøte til celleprøve vært for lavt. Hele 4 av 10 unge kvinner under 30 år sjekker seg ikke som anbefalt hvert tredje år. Det var særlig denne gruppen Thea Steen ville treffe med #sjekkdeg.

Gjennom egen blogg sto Thea åpent fram om sykdommen og den tøffe behandlingen hun gjennomgikk. Oppturer og nedturer. Cellegift og strålebehandling. Håp og forventninger. Kvalme og smerte. Nye cellegiftkurer og flere lange dager på sykehus. For sin åpenhet og innsats ble Steen tildelt Kreftforeningens hederspris i 2015. Vel fortjent! Thea sitt engasjement er videreført, kampanjen lever videre og #sjekkdeg arrangeres i år for tredje gang.

Nå ønsker vi å nå ut til alle kvinner i alderen 25-69 år som ikke har sjekket seg. Familien har opprettet Thea Steens minnefond som arbeider for «at unge kvinner skal unngå livmorhalskreft og få gode fremtidsmuligheter». Pengene som kommer inn til fondet, overføres til Kreftforeningens videre arbeid for saken.

Vi som jobber innen fagfeltet ser at #sjekkdeg-kampanjen nytter. Spredning av informasjon og kunnskap gjør at flere kvinner finner tid i en travel hverdag, bestiller seg legetime og tar celleprøven. Kreftregisterets nyeste tall viser at oppmøteprosenten for den yngste aldersgruppen (25-29 år) er økt fra 56% til 62% på to år. Det positive er at kampanjen også har ført til at flere kvinner i alle aldersgrupper sjekker seg. Totalt har 34.109 flere kvinner tatt celleprøve de siste par årene. Det redder liv. Takk, Thea!

Vi vet i dag at utvikling av celleforandringer skyldes infeksjon med humant papilloma virus (HPV). De fleste av oss blir smittet med HPV en eller flere ganger gjennom livet. Smitte skjer ved seksuell kontakt. I de aller fleste tilfellene vil dette være en forbigående infeksjon og immunsystemet vårt bekjemper viruset i løpet av et par år. 1 av 10 kvinner vil utvikle en kronisk HPV-infeksjon, og hos rundt 1 % av disse kvinnene vil livmorhalskreft utvikles om ikke forstadiene behandles. Viruset kan også ligge latent i kroppen og reaktiveres etter mange år. En positiv HPV-test sier derfor ingenting om smittetidspunktet, som kan være mange år tidligere. Forstadiene til livmorhalskreft avdekkes ved celleprøve – det er derfor viktig å sjekke seg regelmessig. Lytt til Thea, #sjekkdeg.

Rogaland er et av fire testfylker hvor primær HPV-testing nå utføres som en del av screeningprogrammet. I stedet for at celleprøven analyseres på tradisjonell måte, tester man hos en del av kvinnene for HPV. Kombinasjonen av HPV-test og celleprøve vil gjøre at vi i framtida med større sikkerhet vil avdekke alvorlige celleforandringer.

Stavanger universitetssjukehus er et av mange sykehus som støtter opp om #sjekkdeg-kampanjen. 18. september åpner vi gynekologisk poliklinikk og tilbyr kvinner celleprøve. Er du 25 år eller eldre og aldri tidligere har tatt celleprøve, eller det er mer enn 3 år siden sist, og du ikke er gravid, da er du en som bør lytte til Thea. Ta celleprøven nå. Bestill legetime i dag.

Timer til #sjekkdeg-dagen 18. september kan bestilles via Kreftforeningens hjemmesider. Livmorhalskreft kan unngås. Thea Steen skrev så fint: du velger det fine, du velger det gode, du velger livet. Derfor bør du lytte til Thea.

Mer fra: Nyheter