Nyheter

Flest dødsulykker i Rogaland

Rogaland blant fylkene som er hardest rammet så langt i år.

20 har omkommet på norske veier så langt i sommer. Det er nesten en halvering av dødsulykkene sammenlignet med i fjor, viser Statens vegvesens foreløpige tall når to av årets tre sommermåneder snart er unnagjort.

Så langt i juli har åtte mistet livet på norske veier, som er en markant nedgang fra hele 22 i 2016.

I sommermånedene juni og juli har 20 mistet livet, som er 17 færre enn i tilsvarende periode i fjor.

– Selv om dette handler om langt mer enn tall og statistikk, er vi glade for utviklingen. Trenden er klar; det blir stadig sikrere å ferdes i trafikken på norske veier. Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Så langt i 2017 har 57 mistet livet på landsbasis, noe som er en nedgang på 27 i forhold til de syv første månedene i 2016.

Rogaland (6), Hordaland (6) og Oppland (5) er hardest rammet, mens Finnmark og Aust-Agder ikke har hatt en eneste dødsulykke så langt i år.

Ulykkene er spredt, og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Men de som har blitt drept, er eldre enn tidligere.

Voksne menn dominerer statistikken. Av de 57 som omkom i årets syv første måneder, var det 41 menn og 16 kvinner. 34 var over 50 år, mens 23 var under. De fleste var i alderen 51 til 60 år.

Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer ifølge Vegvesenet ulykkesstatistikken.

– Om alle hadde hold fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og vært rusfri, hadde svært mange av trafikkulykkene vært unngått. Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier Ranes.