Nyheter

SV snur om bompenger

SV vil skrote byvekstavtalen som nå er framforhandlet, og ønsker en ny avtale uten bompenger.

1 av 2