Nyheter

Klesbutikk har gått konkurs

Tirsdag gikk en klesbutikk konkurs.

###

Det var firmaet Gillstrøm AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Gillstrøm AS har tidligere drevet Benetton-butikken i Østervåg 9.

Butikken stengte dørene i mars i år og nå er også selskapet konkurs.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma har gått konkurs

I retten ble det opplyst at Gillstrøm AS har en samlet gjeld på 900.000 kroner og videre at det ikke er aktiva i selskapet.

Antall ansatte som er lovlig oppsagt er tre.

Gillstrøm AS hadde en omsetning på 3,6 millioner kroner i 2015 og samme år fikk selskapet et negativt resultat på 38.000 kroner.

LES OGSÅ: Butikk i Kilden har blitt slått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Maskinfirma har gått konkurs

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 23. juni i år.