Nyheter

«Stavanger som testlab for ny teknologi»

I fjor lanserte Stavanger Arbeiderparti ideen om Stavanger som et testlaboratorium for ny teknologi. Det betyr i praksis at du og jeg får tilbud om å prøve ut nyskapende teknologi for å se om og hvordan den fungerer, skriver Aps Cecilie Bjelland.

Av Cecilie Bjelland, bystyrerepresentant for Stavanger Arbeiderparti

Jeg tok saken opp som en interpellasjon og et samlet bystyre sluttet seg til ideen og inkluderte denne i smartbystrategien. Det er bra, og betydningen av at vi tverrpolitisk står sammen om de store satsingene for vår region kan ikke overvurderes.

Ny teknologi, digitalisering og automatisering, dette er ord som er blitt dagligdagse. Bak disse ordene ligger det imidlertid ikke bare nye tekniske løsninger, hele vår framtid blir påvirket.

Skal vi lykkes er det ikke bare HVA vi gjør som betyr noe, men også HVORDAN vi gjør det. Det kan vi kanskje snakke mer om i denne regionen. La meg illustrere med fire vinklinger:

1) Vær stolt: Vi er allerede i front som testarena for ny teknologi og bygger nå Europas lengste og mest omfattende bussvei. Det er vi fordi vi våget å ta et tydelig, framtidsrettet valg i 2012. Bussveien ble ikke besluttet fordi den var billigst, men fordi den var den beste løsningen totalt sett, jf. Stavanger Arbeiderpartis program for 2011–2015. Bussveien ble valgt fordi den vil gi hele vår region et godt kollektivtilbud, men også miljø, fleksibilitet og forventninger om nye teknologiløsninger var viktig for beslutningen.

Nå ser vi positive resultater. Vår region vil i mange år være en viktig testarena for nye, fossilfrie bussløsninger. I tillegg er bussveien ett av verdens mest spennende områder for framtidig testing av selvkjørende busser. Legger du også til at vi en god stund har vært i front på utprøving av elbiler så ser du konturene av en testregion for framtidens kjøretøy. Det krever koordinert og rask oppfølgning, men gjør vi det nå?

2) Vær ydmyk: Vi liker å være best i denne regionen og sier det ofte og høyt. Men når snakket vi grundig om det vi IKKE er gode til? Kan og vil vi lære av andre? Uansett hvor gode vi er i dag har vi ingen garanti for at det gir framtidig jobbsikkerhet med mindre vi hele tiden er i utvikling. Utvikling krever prøving, feiling og læring. Derfor vil Stavanger Arbeiderparti at Rogaland er en sterk bidragsyter til utviklingen av et nytt toppindustrisenter. Dette fordi Rogalands-bedriftene må sikres mulighet til å lære av de beste samt videreformidle egen kompetanse.

Tilsvarende er det bra når Aftenposten sist uke siterer inFuture på at : «Vi bør ha som mål at Norge blir verdens testarena for nye teknologiløsninger». Kjempeidé! For spørsmålet er ikke om vi var først med ideen eller om vi er best på dette–spørsmålet er hvordan vi kan jobbe sammen for å støtte det mylderet av verdiskapning som gjør Norge, og oss til en verdensledende testarena.

3) Vær optimist: Tid er en kritisk innsatsfaktor og den som evner å handle raskt, basert på riktig informasjon, har et viktig fortrinn. Her starter vi i motbakke. Vi har mange kommuner og interkommunale selskap som må stokke beina før beslutninger kan tas. Faren for tidstap er stor og det hjelper heller ikke at saker gjerne skal gjennom både tre og fire kommunalstyrer før endelig beslutning. Her er jeg likevel optimist, for denne tidsfaktoren styrer vi selv, om vi vil. I Stavanger vil vi derfor fortsatt kreve kutt i unødvendige møter og byråkrati.

4) Vær realist: Ny teknologi vil også utfordre våre trygge liv. Vi lar oss fasinere av gatestopler i Barcelona som diskré registrerer folks bevegelser. Men hvem skal ha tilgang til disse dataene? Og dersom vi utvikler det samme i Stavanger, kan du være trygg for at ingen hacker seg inn for å spore dine bevegelser? Dine data har krav på beskyttelse og derfor har Arbeiderpartiet bedt om at kommunen følger dette særlig nøye opp når vi jobber mot en stadig smartere by.

Hva og hvordan – vi bestemmer selv svarene og utvikling av vår region. Men den største utfordringen må Stortinget og våre rikspolitikere ta tak i. For legger vi oss flate for markedet og teknologens rå muligheter er det en realitet at noen få vil bli superrike – på at andre mister jobben.

Arbeiderpartiet vil stoppe en slik utvikling og styrke våre teknologivalg mot et samfunn der alle fortsatt skal være med. Der du kan bygge kompetanse gjennom hele livet og teknologiens muligheter brukes til å gjøre oss alle sterkere. Dette krever gode løsninger som du kan lese mer om i Arbeiderpartiets program. Stortinget trekker de store linjene og i høst er det valg – ditt valg.