Nyheter

Markerte motstand mot bompenger

Gruppeleder Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ledet an i en markering på Torget i Stavanger lørdag.

Bilde 1 av 2

80-90 tilhørere hadde møtt opp for å høre motstanderne av bompenger argumentere på Torget i Stavanger lørdag ettermiddag.

– Norge er bygd opp etter en sosialt rettferdig skattepolitikk, og det bør vi fortsette med. Bompenger er en usosial skatt, og den rammer tilfeldig, sier Myrhol, som fikk varm applaus fra de frammøtte.

Myrhol trekker også fram at konsekvensene for de med dårligst råd har blitt store for beboere i Skien, etter at Bypakke Grenland ble opprettet.

– Bystyret har der i etterkant godt inn med 1 million kroner i støtte til de fattigste som blir rammet. Og, da er det verdt å tenke på at maksprisen for bompenger i Stavanger-distriktet ser ut til å bli høyere, 133 prosent av nivået i Skien, sier Myrhol.

– RA telte mellom 70 og 80 tilhørere. Er du fornøyd med oppmøtet?

– Jeg trodde vel det var mellom 100 og 200. Men strømmen gikk, og megafonen vi hadde som reserveløsning heller ikke fungerte godt, men jeg føler likevel at vi nådde fram med budskapet, og responsen var god. Jeg er godt fornøyd med tanke på at det også regnet i timene før markeringen. Mange tenker vel også at saken har kommet så langt at bomringene kommer uansett hva vi gjør, sier Myrhol.

Det innføres en rekke nye bomstasjoner i Stavanger, Sandnes, Sola og på Forus, etter planen i 2018. Myrhol kritiserer at bilistene skal betale så mye som de skal, at Stavanger-politikerne etter hans mening i realiteten aldri har fått opptre som selvstendig reguleringsmyndighet for plasseringen, og at det ikke lages en konsekvensutredning av effekten bomringene vil ha for befolkningen.

Mer fra Dagsavisen