Nyheter

Ap om Nasjonal Transportplan: Krever bomhjelp, E39 og Rogfast

Ap krever mer til Nord-Jæren for lavest mulig bompenger, fart i kollektivbyggingen og stans i utsettelsene av Rogfast og ny E39 sørover. Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener Ap er den største trusselen mot samferdselsutvikling.

1 av 2

Av: Stein Roger Fossmo og Arne Birkemo

Regjeringen presenterer for tiden lekkasjer fra Nasjonal Transportplan, som skal legges fram i sin helhet med det første.

Lokalt er kravene fra opposisjonene harde i et område som står foran en massiv utbygging med nye bompenger, og der signalene er at prisnivået må kraftig opp. Hvor mye, er det ennå ingen som vet.

– Høyre og Frp må levere. Ap krever at statens andel i Bypakke Nord-Jæren økes til 70 prosent, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) til RA.

Han sitter i finanskomiteen på Stortinget, og er også listekandidat til høstens stortingsvalg.

Hvor mye bompenger? 

Nye bomringer skal finansiere Bussveien, videre kollektivsatsing, sykkelveier og nye bilveier i Byvekstavtalen. Tvedt Solberg mener staten må tar større del av de totale utgiftene.

– Nivået på bompenger på Nord-Jæren har nådd et tak der belastningen for bilistene er høy nok. Samtidig må vi sørge for at kollektivsatsingen ikke stopper opp. Skal vi få ned forurensningen og nå klimamålene i Parisavtalen må vi prioritere videre kollektivsatsing på Nord-Jæren, og 70 prosent statlig andel i finansiering av Bypakke Nord-Jæren er Aps største og viktigste krav, sier Tvedt Solberg.

– Garanterer 70 prosent?

– Kan Ap garantere 70 prosent statlig finansiering av bypakken hvis partiet får regjeringsmakten til høsten?

– 70 prosent statlig andel av Bypakke Nord-Jæren ligger allerede inne i Aps alternative budsjett. Alle storbyområdene i Norge trenger en økt satsing på kollektivtrafikk, sier Tvedt Solberg.

– Mest i bompenger

Han mener en regjering med en samferdselsminister fra Frp må gjøre noe for å begrense bompengepresset på Nord-Jæren.

– Det blir interessant om Solvik-Olsen øker statens bidrag til Bypakken. Han er allerede den samferdselsministeren som har tatt inn desidert mest i bompenger. Det var ikke det som var Frps løfte til sine velgere, sier Tvedt Solberg.

Han etterlyser mer satsing for å nå klimamålene, og krever penger til å planlegge ny kollektivsatsing.

– Planleggingen må i gang

– Ap krever penger til planlegging av dobbeltspor videre sørover mot Egersund, Bussveien, kollektivløsning til det nye sykehuset på Ullandhaug og Ålgårdbanen, sier stortingspolitikeren.

– Planleggingen må i gang nå, slik at vi kan få opp bruken av kollektivtransport, sier Tvedt Solberg.

Rogfast og E39

Han er også utålmodig etter å få byggestart på Rogfast og E39 sørover fra Sandnes.

– Vi må få en skikkelig framdrift på sentrale veiprosjekter i Rogaland. Nå har det vært nok utsettelser, og Rogfast og E39 sørover må ikke utsettes mer. Hvis ikke Solvik-Olsen leverer på statlig finansiering, Rogfast og E39 sørover, vil det være en fallitterklæring fra ham og Frp, sier Tvedt Solberg.

Solvik-Olsen svarer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) merker seg at Ap er mer ambisiøse i opposisjon enn de noen gang var da de styrte landet.

Det synes ministeren er hyggelig. Likevel mener han at Ap er lite troverdige. Ap gir få garantier, og Ketil Solvik-Olsen mener Ap har vist det motsatte enn det de nå krever da Ap satt i regjering.

– Ap er den største trusselen mot samferdselsutvikling, sier Solvik-Olsen og forklarer hvorfor overfor RA.

– Kravene nå er noe helt annet enn det Ap selv tenkte var fornuftig da de styrte landet. Ap har vegret og vaklet angående E 39 sørover. De har ikke planlagt en krone på motorvei før 2023. De har også hatt representanter som mener Ålgårdbanen er viktigere enn E 39, sier Solvik-Olsen.

– Nylig besøkte jeg Nye Veier. De fortalte meg at de kan fullføre porteføljen de har fått på 12 år, i stedet for 20 år. Og attpåtil kan de spare 30 milliarder kroner. Dette er en reform vi har sørget for. Grunnen til at det går raskere er at man tidligere inkluderer entreprenører og lokalpolitikere. Kort fortalt får man en mye bedre logistikk, og prosjekter går smidigere, forklarer ministeren.

– Hvem har velgerne mest tiltro til. Ap som har sagt at det ikke skal skje noe før 2023, og da med tofeltsvei. Eller vår reform, hvor vi kan få til hele porteføljen på 12 år?

Solvik-Olsen tror heller ikke på Aps krav om at statens andel i Bypakke Nord-Jæren må økes fra 50 til 70 prosent.

– Ap sier «inntil 70 prosent». Det hjelper lite om det er null prosent. Vi sier 50 prosent, ikke mer, men heller ikke en krone mindre, sier Solvik-Olsen, som får støtte fra partikollega Roy Steffensen. Steffensen mener Ap sin troverdighet innenfor samferdsel står til stryk.

– I Bergen var Ap med på bare rundt ti prosent av kostnadene ved kollektivutbyggingen. I Bodø fikk vi økt statlige midler. Vårt krav var å redusere bompengebelastningen på bilistene. Ap ville ikke det, og mente pengene måtte gå til andre prosjekter for å redusere biltrafikken. Det blir spennende å se hvor stort gjennomslag Tvedt Solberg til slutt får i eget parti, sier Steffensen og legger til:

– At de forsøker å bruse litt med fjærene når det nærmer seg valg er forståelig.

– Vi blir enige om NTP

Regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan (NTP) er ikke ferdig.

– Vi er enige om mye, men vi vil bli enige om alt, sier Solvik-Olsen.

Derfor kan ikke ministeren kommentere NTP for mye. Men Rogfast kommenterer Solvik-Olsen gjerne.

– Tro meg. Rogfast skal bygges. Vi har lagt inn penger i statsbudsjettet. Det er fortsatt noen utfordringer som vi må få løst, som kostnadsanslag, men vi er i ferd med å løse det. Uansett er forpliktelsene på plass. Alle partiene i regjeringen er for Rogfast. Slik er det ikke i opposisjonen. Ap kommer nå med Rogfast-krav, men Tvedt Solberg må huske at deres samarbeidspartnere ikke er for det. SV og MDG er mot Rogfast. Med Ap i regjeringen, så vil det være strid om prosjektet. Det vil det ikke med nåværende regjering, hvor alle er enige, sier Solvik-Olsen.