Nyheter

Dusavikveien åpnet igjen etter lekkasje

Dusavikveien på strekningen mellom Boknaveien og Christian Bjellands gate ble stengt etter at ledningen sprakk. Mange beboere i strøket ble uten vann. Dusavikveien åpnet igjen natt til søndag.

Jan Henriksen i vann og avløp i Stavanger kommune opplyser at det er en 300 mm vannledning som har sprukket. Deler av Dusavikveien ble fylt med vann, og flere beboere ble uten vann. Ved 22.40-tiden natt til lørdag meldte Stavanger kommune at beboerne hadde fått vannet tilbake.

Dusavikveien

Det er Dusavikveien på strekningen mellom Boknaveien og Christian Bjellands gate som er stengt.

Rundt 25 hustander mistet vannet i springen etter vannledningsbruddet i Dusavikveien

Det ble jobbet på spreng for å reparere et vanskelig brudd på hovedvannledningen. Vannledningsnettet går i sløyfe, noe som gjør at bare et begrenset antall husstander mister vannet helt når slike brud oppstår og et strekk på ledningsnettet må stenges.

Åpnes natt til søndag

Asfalten må fjernes rundt bruddstedet etter utvasking i grunnen, men ett felt i veibanen i Dusavikveien blir åpnet i løpet av natten. Det blir lysregulering forbi anleggsområdet, melder Stavanger kommune.

Rutebusser på strekningen vil dermed gå som normalt fra og med søndag morgen, melder Kolumbus.

Til uka blir det reparasjon av vei og fortau som ble skadet av vannlekkasjen, og lysreguleringen vil bli opprettholdt noen dagen. Stengning kan skje under asfalteringen, men rutebusser vil kunne passere.

Omkjøringer for bussene:

Nødetatene og Kolumbus er varslet om at Dusavikveien er midlertidig stengt. Det er omkjøring for Kolumbus sin bussrute 8. Den vil foreløpig kjøre som rute 15 fra sentrum, Tanke Svilands gate og Randabergveien, før den fortsetter som rute 8, melder Stavanger kommune på sine nettsider.

Mannskaper fra Vann- og avløpsverket i Stavanger kommune arbeider med å stanse lekkasjen og reparere vannledningen. Det er foreløpig uklart hvor mange timer det går før veien kan åpnes og folk får vannet tilbake i springen. Når det skjer, kan vannet være grumsete i starten. Tapp kaldt vann fra den kranen på eiendommen som ligge lavest til vannet blir klart igjen, råder kommunens fagfolk.

Mer fra Dagsavisen