Nyheter

– Ingen grunn til å engste seg for terror

Det er ingen eksplisitt terrortrussel mot Norge, men som en del av vesten er vi også en del av IS og Al Qaidas fiendebilde, ifølge sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Under Samfunnssikkerhetskonferansen på Universitetet i Stavanger onsdag, var det terror og trusler mot Norge som var temaet.

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, sier Norge generelt sett er et trygt samfunn.

– Vi er en del av den vestlige koalisjonen mot ISIL, ergo er vi et lovlig mål, sett fra ISIL og Al Qaidas ståsted. Det betyr at Norge er en del av det generelle fiendebildet til de ekstreme organisasjonene, sier Lunde til RA, men legger likevel vekt på at det ikke er uttrykt noen eksplisitt trussel mot Norge.

Ingen indikasjoner

– Vi er ikke på mållisten, så langt vi kan se. Dersom ISIL eller Al Qaida konkret innlemmer Norge i sine erklæringer, vil terrortrusselen mot norske mål og interesser påvirkes negativt, men så langt forekommer ingen indikasjoner på en slik endret prioritet. Folk kan leve som de alltid har gjort, og det er ingen grunn til å engste seg når vi ser på trussel utenfra, sier Lunde.

LES OGSÅ: Kritisk til medienes terrordekning

Under sitt innlegg under konferansen, opplyste generalløytnant Lunde om at ISIL er svekket, mens Al Qaida er styrket. Han legger likevel til at det er lite sannsynlig at Al Qaida ser seg tjent med å bli koblet til et sentralstyrt masseskadeangrep i vesten i nær framtid.

– Al Qaidas styrking vil ikke medføre en vesentlig endring i terrortrusselen mot Europa i 2017, men kan innebære en økt trussel på sikt, sier Lunde.

Når det gjelder organisert kriminalitet og terrortrusler, sier Etterretningssjefen at det har skjedd en enorm utvikling de siste årene.

– Digitale rom og sosiale medier har utviklet seg til å bli veldig brukte plattformer. Det er ekstremt stor trafikk på nett, og det er vanskelig å følge, og vanskelig å finne, sier Lunde.

Hatefulle ytringer

Dette har også professor og direktør i C-REX, Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, bitt seg merke i. Under konferansen snakket han om høyreekstremisme og hatkriminalitet, og han sier mye foregår på Internett.

– Den høyreekstreme volden har avtatt noe, men den er ikke borte. Det vi ser nå er at trakassering og hatefulle ytringer ser ut til å øke, og det meste skjer på Facebook. Der er det implisitte og eksplisitte trusler, trakassering og ryktespredning, hvor en del krysser grensen til det kriminelle, sier Bjørgo til RA.

Annen problematikk

Han viser til den forrige høyreekstreme bølgen som oppsto på slutten av 80-tallet, og sier ting ikke er så annerledes i dag, men at det er en annen problematikk enn tidligere.

– Vi har ikke noe stort høyreekstremt miljø i Norge i dag, men likevel har flere blitt drept av høyreekstreme enn av terrorister i Norge, Sverige og Tyskland, sier Bjørgo.

– Holdninger i seg selv er ikke farlige, med mindre de gir uttrykk i handlinger.