Nyheter

Havnearbeidere tapte i Høyesterett

Havnearbeiderne tapte i striden mot selskapet Holship. Høyesterett mener Norsk Transportarbeiderforbund ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip.

Risavika Havn. Foto: Roy Storvik

Havnekonflikten har vart i over tre år. Transportarbeiderforbundet har siden 2013 boikottet selskapet for å hindre ansatte i Holship å losse og laste skip i Drammen havn.

Transportarbeiderforbundet (NTF) mener Holship må inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeider.

Høyesterett kom imidlertid til at boikotten er ulovlig. Under dissens, med ti dommere mot sju, mente retten at et slikt virkemiddel strider med etableringsretten etter EØS-avtalen.

Holship sier via sin advokat Nicolay Skarning at de er lettet over avgjørelsen.

– Resultatet vil gi oss åpne, gode og effektive havner, hvor blant annet Norsk Transportarbeiderforbund fortsatt vil ha en sentral rolle, sier han.

Dommen vil ha ringvirkning for alle havner i Norge som drives etter det samme lovverket.

Flertall i Høyesterett kom til at selv om boikotten overordnede mål er å ivareta arbeidstakernes interesser, er det primære formålet å hindre Holship å etablere seg innen laste- og lossevirksomhet i Drammen.

LES OGSÅ: Støtte til bryggesjauerne