Nyheter

30. desember stenger Stavanger svømmehall

Planen var å holde svømmehallen åpen til 1. februar 2017, men nå er det bestemt at den skal stenges en måned tidligere. – Svømming er for viktig til å lekes med, sier Bjarne Kvadsheim (Sp).

Nylig skrev RA at renovasjonsarbeidet med Stavanger svømmehall starter i februar, og at hallen kan komme til å holde stengt i to år. Nå opplyser derimot Stavanger kommune at hallen stenges 30. desember, og at arbeidet vil starte i januar.

Dagen før nyttårsaften vil derfor bli siste mulighet til å besøke svømmehallen på en lang stund.

– Vi har fått mange beskjeder og kontrabeskjeder når det gjelder stengingen av svømmehallen, sier Bjarne Kvadsheim (Sp), nestleder i kommunalstyret for kultur og idrett (KKI).

Kommunen er i ferd med å rehabilitere energisentralen i bygget. EU finansierer inntil halvparten av kostandene gjennom Triangulum-prosjektet, forutsatt at energisentralen er ferdig rehabilitert innen april 2017. Anlegget som varmer opp svømmehallen og bassengene må derfor stenges ved årsskiftet, skriver Stavanger kommune.

Videre skriver de at rehabiliteringen av hele svømmehallbygget, svømmehallen og fem kontoretasjer, starter etter planen i januar og er ventet å vare i halvannet til to år. Det endelige forprosjektet for totalrenoveringen av det 45 år gamle bygget skal politisk behandles i kommunalstyret for miljø og utbygging 9. desember.

Irritert

Kvadsheim sier at svømmetidene for publikumssvømmere i Stavanger svømmehall er fra klokken 06.00 til 21.00 på onsdager. Nå er det derimot lagt opp til publikumssvømming i et par timer på formiddagen i Hundvåg- og Kvernevikhallen, noe som får politikeren til å reagere.

– Det er ikke godt nok, og jeg blir veldig irritert. Når vi først skal stenge svømmehallen må vi strekke oss langt for å gi gode tilbud i de andre bassengene. Nå står publikumssvømmerne igjen med bare et par timer til rådighet, sier Kvadsheim til RA, som forteller at han har bedt om å få en oversikt over bruken i de ulike svømmehallene, så en kan se om det finnes åpninger.

Jobber med løsninger

– Det var meningen at det skulle fortsatt en måned til, men prosjektet var avhenig av større fremdrift og hallen må derfor stenges tidligere, sier idrettssjef Arne Tennfjord til RA.

Han sier det skal legges frem en sak til KKI i november, hvor hovedvekten vil være på å finne gode løsninger både for klubbene og publikumssvømmerne.

– Jeg kan ikke uttale meg i detalj, men det legges vekt på å at alle skal få et godt tilbud, og at alle skal bli minst mulig berørt av at to anlegg nå er ute av drift, sier Tennfjord, og viser til Stavanger svømmehall og Gamlingen.

140 millioner skattekroner

Kvadsheim sier han forventer et skikkelig tilbud til publikumssvømmerne når saken igjen tas opp i KKI i november.

– Jeg blir irritert på publikums vegne. Svømming er den aktiviteten folk i Stavanger liker. Det er en form for trening hvor du ikke trenger å være organisert, men kan gå helt alene for å trene. Derfor er dette så viktig, sier Kvadsheim.

Han mener godene må deles, og at hallene ikke er forbeholdt klubbene.

– Vi har bygd svømmehaller for 140 millioner kroner. Det er 140 millioner skattekroner, og da er innbyggerne medeiere. Det er bygd i et folkehelseperspektiv, ikke kun for svømmeklubbene, sier Kvadsheim.

– Svømming er for viktig til å lekes med, avslutter han.