Nyheter

Her blir Odins soldater politianmeldt

Eirik Faret Sakariassen velger å gå til politianmeldelse av Odins soldater.

Eirik Faret Sakariassen (SV) leverte anmeldelse mot Odins soldater tirsdag ettermiddag.

Følg RA på Facebook og Twitter!

av: Stein Roger Fossmo
– Jeg opplever det som veldig tydelig at mange opplever det som utrygt at personer i en ytterliggående gruppering uniformerer seg og går i gatene på kveldstid, stikk motsatt av det de sier de forsøker å oppnå. Vil de gjøre gatene tryggere, kan de melde seg inn i Natteravnene, sier Sakariassen til RA.
Han er gruppeleder i Stavanger SV, men leverer anmeldelsen som privatperson.


– Vi må være veldig tydelige på at det bare er politiet som har som oppgave å opprettholde ro og orden, sier Faret Sakariassen.
Han henviser til paragraf 26 i politiloven i sin anmeldelse, om forbud mot borgervern.
– Jeg reagerer selvsagt også på den rasistiske holdningen medlemmer i grupperingen står for. For eksempel når lederen Kim Mæland i et TV-intervju henviser til at de vil hjelpe alle, uansett «rase». Det er helt utdatert som begrep. Rasebegrepet og «rasetenkning» kan knyttes til farlige, høyreekstreme tanker og holdninger, sier Faret Sakariassen.


Han ber om og regner med at politiet prioriterer anmeldelsen og etterforsker raskt.
– Odins soldater bør bortvises fra sentrum til saken når de patruljerer til politiet er ferdig med etterforskningen, sier Sakariassen.

Frp: – Ro og orden er politiets oppgave

Christian Wedler, Frps gruppeleder i Stavanger, framhever at ro og orden er politiets oppgave.
– Jeg blir ikke tryggere av at Odins soldater går i gatene. Disse personene har ikke, og skal ikke ha, noen rolle i det å holde ro og orden i sentrum. Det er det bare politiet som har, sier Wedler.
Han forstår skepsisen mot grupperingen.

– Jeg kan forstå at Odins soldater blir et uromoment for noen. I og med at enkelte blir utrygge, vil jeg også oppfordre dem til å vurdere om de oppnår det de ønsker å oppnå, sier Wedler.

Han er uansett klar på at retten til å samles og bruke sentrum gjelder også for medlemmer i Odins soldater.
– De har også lov til å organisere seg, samles og bruke sentrum, på samme måte som alle andre innbyggere i Norge, sier Wedler.


Politikeren og juristen kjenner ikke til hvordan gruppen opptrer i sentrum, og vil ikke ha noen klar mening om de opptrer som borgervern og dermed bryter paragraf 26 i politiloven.
– Hvis de opptrer som borgervern er det ulovlig, og det er uavhengig av om de omgir seg med norrøne, islamske eller kristne symboler, sier Wedler.