Opprettelse av veiselskap er et viktig tiltak for å kunne bygge veiene raskere og mer kostnadseffektivt. Her fra åpning av ny vei til Jordalen ved Voss i juni i fjor. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Nye Veier AS er viktig for veiutbyggingen

DEBATT: Bruk stemmeretten din i september og støtt Fremskrittspartiet i å få mest mulig vei for pengene.

Av: Kristoffer H. Nagell-Dahl, Bystyrerepresentant i Sandnes og styremedlem Rogaland Frp

H/Frp-regjeringen opprettet veiselskapet Nye Veier AS (Nye Veier) for å få en raskere og mer kostnadseffektiv utbygging av nye hovedveier i Norge. Nye Veier er et 100 prosent statlig eiet selskap som allerede etter kort tid i drift viser at de klarer å prosjektere veistrekninger de har fått tildelt til lavere kostnad og kortere byggetid enn Statens vegvesen. De rødgrønne partiene (A, Sp og SV) var sterkt imot opprettelsen av Nye Veier og selskapets framtid henger i en tynn tråd hvis de vinner stortingsvalget i september.

Hvorfor er opprettelsen av Nye Veier viktig for veiutbyggingen i Norge?

Fremskrittspartiet har i lang tid jobbet for å etablere et veiselskap som har utbyggingsansvaret for noen veistrekninger i Norge. Vi har sett at kostnadsnivået på veibygging i Norge er en god del høyere enn Sverige og Danmark selv når vi tar hensyn til fordyrende ledd som topografi og grunnforhold. Et veiselskap som konkurrerer mot det etablerte Statens vegvesen i planlegging av veier er sunt for å utfordre de etablerte måtene veier planlegges og bygges i Norge. Opprettelse av veiselskap er et viktig tiltak for å kunne bygge veiene raskere og mer kostnadseffektivt.

Det er gledelig å se at allerede etter tildeling av de første kontraktene er pengene som ble brukt på å opprette Nye Veier spart inn. Nye Veier involverer entreprenørene tidligere i prosjektene enn det som har vært vanlig. Dette gir entreprenørene muligheter til å komme med gode løsninger som også kan være kostnadsbesparende. Portofølgen og bevilgningene til Nye Veier tildeles over en 20 års periode i motsetning til Statens vegvesen som får bevilgninger over statsbudsjettet. Nye Veier styrer selv bevilgningene og blir det besparelser i ett prosjekt blir det mer penger til neste prosjekt i portofølgen. For Statens vegvesen som får bevilgninger over statsbudsjettet er det enkelt for politikere å hente inn ubrukte midler i neste statsbudsjett og bruke dem til andre formål.

Veiselskapet Nye Veier har fått tildelt flere veistrekninger og en av dem er E39 mellom Ålgård i Rogaland og Søgne i Vest-Agder. Eksempel på innsparinger på denne strekningen er at det undersøkes om å flytte traseen utenfor Mandal litt som gjør at en kan redusere brulengder og dermed spare 800 millioner kroner Besparelser i valg av løsninger er viktig for H/Frp-regjeringen og Nye Veier viser allerede at de velger løsninger som gir mest mulig vei for pengene. Totalt sett regner Nye Veier med en besparelse på i snitt cirka 20 prosent ut ifra opprinnelig budsjett og de regner med å være ferdig med portofølgen på 12 år som opprinnelig var på 20 år.

Kompetansen i Statens vegvesen skal vi selvsagt fortsatt bygge videre på, men nå har vi to ulike fagmiljø som vi kan sammenligne og spille opp mot hverandre for å få den beste og mest kostnadseffektive løsningen. Konkurranse gjør at vi alle skjerper oss og leverer enda litt bedre!

Bruk stemmeretten din i september og støtt Fremskrittspartiet i å få mest mulig vei for pengene.