Nye ploger gjør at E 39 brøytes i full bredde

Snør det mye framover, blir brøytebil med sideplog et vanlig syn på Motorveien mellom Stavanger og Sandnes.

– I vinter prøver vi brøytebil med ekstra bred sideplog. I praksis betyr det at brøytebilen klarer å rydde både kjørefelt og veiskulder samtidig. Vi bruker to biler, og klarer derfor å brøyte hele veibredden, seier prosjektleder Truls Kolnes i Statens vegvesen til RA.

Endringen er bra for trafikken.

– Bedre trafikkflyt

– Fordelen er at det blir mindre kjøring og bedre trafikkflyt. Vi tror også at kvaliteten blir bedre, og for bilistene betyr det bedre trafikktrygghet, sier Kolnes.

Brøytebil med sideplog er helt nytt i Stavanger. Statens vegvesen kjenner heller ikke til at det er i bruk i andre større byer. Brøytebiler med sideplog skal brukes på E 39 mellom Stavanger og Bogafjell og på Riksveg 44 til Skjæveland. Brøytebiler kjører i maksimalt 40 kilometer i timen. Mer av snø og slaps blir liggende, og saltforbruket øker, hvis farten øker.

LES OGSÅ: Først ble hun bom-forbannet - nå blir hun politiker

Råd til bilister

Kolnes og Statens vegvesens entreprenør Presis vegdrift har disse rådene til bilister: 

Hold deg bak brøytebilen, i god avstand.

Hold god avstand til saltutkastet. Saltet skal lande på bakken og virke. Ingen vil ha salt rett på bilen.

Er du på vei inn på Motorveien og ser brøytebilen komme, kan det være lurt å legge seg bak. Føreforholdene er langt bedre bak brøytebilen.

LES OGSÅ: Kjartan Skjelde vil gå i tog mot Grandis